STRATEGIE I PROGRAMY

    Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krynica-Zdrój na lata 2017-2023

    Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023

    Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024