KLUB SENIOR+

                                              

Klub Senior+ w Krynicy-Zdroju jest miejscem gdzie seniorzy mogą dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą, zdobywać nowe umiejętności, a także spędzać czas w towarzystwie rówieśników.

Siedzibą Klubu jest lokal usytuowany w byłym Publicznym Gimnazjum im. prof. dra Józefa Dietla przy ul. Szkolnej 3 w Krynicy-Zdroju. Klub został uruchomiony w ramach projektu „Klub Senior+” realizowanego przez Gminę Krynica-Zdrój zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Ideą powstania Klubu Senior+ jest integracja, wsparcie i aktywizacja osób starszych. Oferta Klubu skierowana jest do osób w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo, mieszkańców Gminy Krynicy-Zdroju, którzy pragną żyć w sposób twórczy i aktywny, chcą pomóc sobie lub innym. Klub stwarza seniorom możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań, a także spędzenia czasu w miłym towarzystwie. Korzystanie z oferty Klubu Senior+ jest bezpłatne.

Kontakt:

Klub Senior+
ul. Szkolna 3, 33-380 Krynica-Zdrój
tel: 502 980 528

e-mail: klub.seniora@opskrynica.pl

Plan pracy Klub Senior + w Krynicy – Zdroju Luty 2024

 

 

RODZAJ ZAJĘĆ

DNI, GODZINY

Zajęcia plastyczne i tkackie

(Klub Seniora)

06.02.2024

13.02.2024

20.02.2024

27.02.2024

Spotkania z psychologiem

(Klub Seniora)

07.02.2024 (środa)

14.02.2024(środa)

21.02.2024(środa)

28.02.2024(środa)

Zabawa Karnawałowa

08.02.2024

Zajęcia kulinarne (Klub Seniora)

czwartek, godz. 12.00-15.00

Gimnastyka ,,Cechini”

02.02.2024

09.02.2024

16.02.2024

23.02.2024

godz: (12-14)

 

Spacery z kijkami

piątek

Spotkanie Rady Klubowiczów

2x w miesiącu (terminy uzgadniane telefonicznie)

Informacje o wyjazdach i dodatkowych spotkaniach będą podawane na bieżąco, telefonicznie lub sms.