Podprogram 2021

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
Podprogramu 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju w ramach Programu  Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021 dystrybuował  żywność wśród osób najbardziej potrzebujących na terenie gminy Krynica-Zdrój. Pomoc żywnościową otrzymało 1052 osób, wydano 22270,84 kg żywności, co daje 2104 paczek żywnościowych.

Z uwagi na duże zapotrzebowanie na tą formę pomocy, gmina Krynica-Zdrój planuje kontynuować realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogramu 2021 Plus.