Rok 2020

Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Całkowity koszt zadania w roku 2020 - 211 251 zł

  • wysokość dofinansowania - 168 997,60 zł
  • kwota kosztów własnych - 42 249,40 zł

Wsparcie finansowe realizacji programów i zadań pomocy społecznej na rok 2020

Całkowity koszt zadania w roku 2020 - 118 748,40 zł

  • wysokość dofinansowania - 118 748,40 zł