Rok 2018

Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2014 - 2018

Całkowity koszt zadania w roku 2017 - 152 857,80 zł

  • wysokość dofinansowania - 81 920 zł
  • kwota kosztów własnych - 70 937,80 zł

 

Wsparcie finansowe realizacji programów i zadań pomocy społecznej na rok 2018

Całkowity koszt zadania w roku 2017 - 110 537 zł

  • wysokość dofinansowania - 110 537 zł