Rok 2017

Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2014 - 2018

Całkowity koszt zadania w roku 2017 - 234 809,10 zł

  • wysokość dofinansowania - 140 880 zł
  • kwota kosztów własnych - 93 929,10 zł

 

Wsparcie finansowe realizacji programów i zadań pomocy społecznej na rok 2018

Całkowity koszt zadania w roku 2017 - 71 768 zł

  • wysokość dofinansowania - 71 768 zł