Rok 2019

Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Całkowity koszt zadania w roku 2019 - 226 941,40 zł

  • wysokość dofinansowania - 180 000 zł
  • kwota kosztów własnych - 46 941,40 zł

 

Wsparcie finansowe realizacji programów i zadań pomocy społecznej na rok 2019

Całkowity koszt zadania w roku 2019 - 124 716 zł

  • wysokość dofinansowania - 124 716 zł