Rok 2016

Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2014 - 2018

Całkowity koszt zadania w roku 2016 - 236 019,80 zł

  • wysokość dofinansowania - 141 600 zł
  • kwota kosztów własnych - 94 419,80 zł

Wsparcie finansowe realizacji programów i zadań pomocy społecznej na rok 2018

Całkowity koszt zadania w roku 2016 - 71 773 zł

  • wysokość dofinansowania - 71 773 zł