Interwencja krysyzowa

Interwencja kryzysowa jest zespołem działań zmierzających do szybkiego opanowania kryzysu, którego osoba nie jest w stanie zażegnać przy pomocy własnych środków i możliwości. Działania te obejmują pomoc emocjonalną, medyczną, bytową i mogą wiązać się z koniecznością udzielenia schronienia lub – w przypadku dzieci - niezwłocznego zapewnienia opieki.

Mają służyć przywróceniu względnego stanu równowagi. Interwencja kryzysowa poprzedza dalsze działania o charakterze poradniczym lub terapeutycznym, których celem jest pomoc w rozwiązaniu problemów będących podłożem zaistniałego kryzysu. Cechą charakterystyczną interwencji jest jej reaktywność – jest podejmowana najczęściej, gdy pojawia się nagła potrzeba działania. Interwencja jest ze swej natury incydentalna i dynamiczna – wiąże się z dużą szybkością i intensywnością działania.

W naszym ośrodku działania te inicjuje pracownik socjalny obejmujący swoim działaniem teren, na którym konieczne jest podjęcie interwencji kryzysowej.