Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie 2023/2024 z wyższym kryterium dochodowym.

Utworzono dnia 14.09.2023

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie 2023/2024 z wyższym kryterium dochodowym.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju informuje, że od nowego okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 października 2023 r., wzrośnie kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego począwszy od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się od 1 października 2023 r. kwota kryterium dochodowego wyniesie 1209 zł.

Obecnie dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie powinien przekraczać kwoty 900 zł. Zastosowanie ma też tzw. zasada "złotówka za złotówkę".

Mechanizm ten zakłada, że przekroczenie przez osobę uprawnioną progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń, ale osoba taka co do zasady będzie mogła otrzymać świadczenie, pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.