Przeciwdziałanie Przemocy Domowej - Gmina Krynica-Zdrój

Utworzono dnia 27.12.2023
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju informuje, że w Gminie Krynica-Zdrój funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy diagnostyczno-pomocowe, które rozwiązują problemy związane z występowaniem przemocy domowej w indywidualnych przypadkach. Jeśli doświadczasz przemocy domowej, jesteś upokarzana/y, bita/y, słyszysz groźby, jesteś zmuszana/y do poniżających zachowań nie musisz się na to godzić.
 
Jeśli dzieje Ci się krzywda masz prawo do obrony i wsparcia. O szczegóły zapytaj pod numerem telefonu 18 471 07 77 lub w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój.
 
Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie został utworzony Punkt Informacji, Konsultacji i Wsparcia, w którym dyżuruje: pracownik socjalny, radca prawny i psycholog. Na terenie Gminy Krynica-Zdrój funkcjonuje telefon zaufania, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.
 

TELEFON ZAUFANIA JEST CZYNNY POD NUMEREM

883 908 583