Podsumowanie Podprogramu 2021 PLUS

Utworzono dnia 02.10.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021 Plus dystrybuował  żywność wśród osób najbardziej potrzebujących na terenie gminy Krynica-Zdrój. Pomoc żywnościową otrzymało 700 osób, wydano 12670 kg żywności, co daje 1400 paczek żywnościowych.

Z uwagi na duże zapotrzebowanie na tą formę pomocy, gmina Krynica-Zdrój planuje kontynuować realizację nowego Podprogramu 2023, Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową 2021-2027.