Wigilia dla osób starszych, samotnych i rodzin29-11-2021

opskrynica.pl

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju zaprasza na wieczerzę wigilijną dla osób starszych,samotnych i rodzin. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kraszewskiego 37, w godzinach od 8:00 – do 15:00

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Reintegracja/Aktywizacja"02-11-2021

opskrynica.pl

Od 2 listopada 2021 r. do 24 grudnia 2021 r. trwa rekrutacja do projektu „Reintegracja/Aktywizacja – kompleksowy program wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gminy Krynica-Zdrój”

Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne są dostępne pod adresem:

 • Biura projektu: Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University w Nowym Sączu, ul. Zielona 29, 33-300 Nowy Sącz,
 • Beneficjenta projektu: Gmina Krynica-Zdrój / Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju, ul. J.Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój,
 • Partnera Projektu: Fundacja Rozwoju Regionów ul. 1 Brygady 6, 33-300 Nowy Sącz.

Kontakt telefoniczny nr 608-341-318, 734-205-144

Strona projektu: http://f-rr.org/projects_category/projekty-unijne/

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych:

Pochówek dzieci martwo urodzonych - 26.10.2021r.14-10-2021

opskrynica.pl

W dniu 26 październik 2021 roku na Cmentarzu Komunalnym w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego (Krynica Dolna), odbędzie się pochówek dzieci martwo urodzonych. Nabożeństwo poprowadzi ks. Śliwa Paweł. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 15:30 w Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego (Krynica Dolna), skąd kondukt pogrzebowy przejdzie do Grobu Pamięci Dzieciom Zmarłym.

Osoby zainteresowane udziałem w ceremonii proszone są o śledzenie aktualnych przepisów dotyczących dopuszczalnej liczby uczestników ceremonii, ze względu na możliwe wprowadzenie ograniczeń w tym zakresie spowodowane sytuacją epidemiologiczną.

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Reintegracja/Aktywizacja"14-10-2021

opskrynica.pl

Od 18 października 2021 r. do 29 października 2021 r. trwa rekrutacja do projektu „Reintegracja/Aktywizacja – kompleksowy program wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gminy Krynica-Zdrój”.

Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne są dostępne pod adresem:

 • Biura projektu: Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University w Nowym Sączu, ul. Zielona 29, 33-300 Nowy Sącz,
 • Beneficjenta projektu: Gmina Krynica-Zdrój / Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju, ul. J.Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój,
 • Partnera Projektu: Fundacja Rozwoju Regionów ul. 1 Brygady 6, 33-300 Nowy Sącz.

Kontakt telefoniczny nr 608-341-318, 734-205-144

Strona projektu: http://f-rr.org/projects_category/projekty-unijne/

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych:

Informacja dot. naboru do Gminnej Rady Seniorów w Krynicy-Zdroju28-09-2021

W związku z brakiem wymaganej ilości zgłoszeń kandydatów na członków do Gminnej Rady Seniorów w Krynicy-Zdroju ww. Rada nie została powołana.

UWAGA! Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do końca września!08-09-2021

opskrynica.pl

Szanowni Mieszkańcy !

W 26 września 2021 na Deptaku podczas IX Hubertusa Krynickiego przygotowany zostanie namiot z mobilnym punktem spisowym, gdzie przy pomocy rachmistrza będzie można dopełnić obowiązku spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym 2021 w godzinach od 11:00 do 18:00. Można również spisać się przez Internet, wypełniając formularz online na spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer 22 279 99 99. Jak również odwiedzając Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju i spisać się na specjalnie utworzonym w tym celu stanowisku lub skorzystać z pomocy rachmistrza, który będzie pełnił dyżur do końca września w godzinach pracy tut. Urzędu. Natomiast w ostatni dzień spisu tj. 30 września Gminne Biuro Spisowe w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju, będzie czynne do godziny 19:00, gdzie będzie można się spisać.

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Reintegracja/Aktywizacja"17-09-2021

opskrynica.pl

Od 17 września 2021 r. do 15 października 2021 r. trwa rekrutacja do projektu „Reintegracja/Aktywizacja – kompleksowy program wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gminy Krynica-Zdrój”.

Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne są dostępne pod adresem:

 • Biura projektu: Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University w Nowym Sączu, ul. Zielona 29, 33-300 Nowy Sącz,
 • Beneficjenta projektu: Gmina Krynica-Zdrój / Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju, ul. J.Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój,
 • Partnera Projektu: Fundacja Rozwoju Regionów ul. 1 Brygady 6, 33-300 Nowy Sącz.

Kontakt telefoniczny nr 608-341-318, 734-205-144

Strona projektu: http://f-rr.org/projects_category/projekty-unijne/

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych:

Przedłużenie naboru członków do Gminnej Rady Seniorów w Krynicy-Zdroju13-09-2021

Burmistrz Krynicy-Zdroju przedłuża nabór członków do Gminnej Rady Seniorów w Krynicy-Zdroju. Termin zakończenia naboru ustalono na dzień 27 września 2021 r. Zgłoszenia złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. Zgłoszenia kandydatów należy złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju lub przesłaćdrogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój - decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej.


UWAGA! Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 września!08-09-2021

opskrynica.pl

Szanowni Państwo,

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 września br.
Udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udziału może skutkować nałożeniem kary grzywny.

Obowiązkową i najwygodniejszą metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie:

 • korzystając z punktów spisowych przygotowanych w urzędzie statystycznym lub miejscowym urzędzie gminy/miasta;
 • dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do soboty od 8.00 do 18.00 (od dnia 13 września br. do końca trwania spisu tj. 30 września br. infolinia będzie czynna w godzinach od 8.00 do 20.00).

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi – telefonicznie (z numerów 22 828 88 88 lub 22 279 99 99) lub bezpośrednio. Przypominamy, że zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.

Udział w spisie to nasz ustawowy obowiązek – nie odkładajmy go na ostatnią chwilę.

Spiszmy się, bo Liczymy się dla Polski!

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Reintegracja/Aktywizacja"16-08-2021

opskrynica.pl

Od 17 sierpnia 2021 r. do 16 września 2021 r. trwa rekrutacja do projektu „Reintegracja/Aktywizacja – kompleksowy program wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gminy Krynica-Zdrój”

Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne są dostępne pod adresem:

 • Biura projektu: Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University w Nowym Sączu, ul. Zielona 29, 33-300 Nowy Sącz,
 • Beneficjenta projektu: Gmina Krynica-Zdrój / Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju, ul. J.Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój,
 • Partnera Projektu: Fundacja Rozwoju Regionów ul. 1 Brygady 6, 33-300 Nowy Sącz.

Kontakt telefoniczny nr 608-341-318, 734-205-144

Strona projektu: http://f-rr.org/projects_category/projekty-unijne/

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych:

Nowy okres zasiłkowy 2021/2022 - Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny16-08-2021

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2021 roku przyjmowane są wyłącznie elektronicznie wnioskina nowy okres zasiłkowy 2021/2022 o:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
 • specjalny zasiłek opiekuńczy
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego

W wersji papierowej powyższe wnioski będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2021 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy

Wnioski o zasiłek rodzinny z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy okres zasiłkowy 2021/2022 (trwający od 01.11.2021 r. do 31.10.2022 r.) można składać:

 • elektroniczne od 1 lipca 2021 r. za pośrednictwem portalu Emp@tia
 • w formie papierowej od 1 sierpnia 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju lub pocztą

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłki rodzinne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku. Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;

od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku;

Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2022 (trwający od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.) można składać:

 • elektroniczne od 1 lipca 2021 r. za pośrednictwem portalu Emp@tia
 • w formie papierowej od 1 sierpnia 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju lub pocztą

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października tego roku. Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

 • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku;
 • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia danego roku.

Termin rozpatrzenia wniosku oraz wypłaty przyznanych świadczeń zależny jest od terminu jego złożenia, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.

Zachęcamy do elektronicznego złożenia wniosku. Jest to najwygodniejsza forma ubiegania się o przyznanie świadczeń, bez wychodzenia z domu.

Program "Dobry Start"11-08-2021

opskrynica.pl

Nabór członków do Gminnej Rady Seniorów w Krynicy-Zdroju10-08-2021

Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza nabór członków do Gminnej Rady Seniorów w Krynicy-Zdroju. Termin zakończenia naboru ustalono na dzień 10 września 2021 r. Zgłoszenia złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. Zgłoszenia kandydatów należy złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju lub przesłaćdrogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój - decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej.


Pochówek dzieci martwo urodzonych - 30.07.2021r.20-07-2021

opskrynica.pl

W dniu 30 lipca 2021 roku na Cmentarzu Komunalnym w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego (Krynica Dolna), odbędzie się pochówek dzieci martwo urodzonych. Nabożeństwo poprowadzi ks. Śliwa Paweł. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 12:00 w Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego (Krynica Dolna), skąd kondukt pogrzebowy przejdzie do Grobu Pamięci Dzieciom Zmarłym.

Osoby zainteresowane udziałem w ceremonii proszone są o śledzenie aktualnych przepisów dotyczących dopuszczalnej liczby uczestników ceremonii, ze względu na możliwe wprowadzenie ograniczeń w tym zakresie spowodowane sytuacją epidemiologiczną.

Rekrutacja do Klubu Senior+22-07-2021

opskrynica.pl

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy- Zdroju ogłasza rekrutację do Klubu Senior+ znajdującego się przy ul. Szkolnej 3 w Krynicy- Zdroju (budynek dawnego gimnazjum). Klub działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 12-16.

Celem działalności Klubu Senior+ jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Obowiązkowymi kryteriami rekrutacji, które powinny zostać potwierdzone na formularzu zgłoszeniowym są:

 • zamieszkanie na terenie Gminy Krynica- Zdrój;
 • wiek powyżej 60 lat;
 • stan zdrowia nie wymagający całodobowej opieki;

W ramach działalności klubu oferujemy:

 • zajęcia gimnastyczne,
 • zajęcia na basenie/ siłowni,
 • zajęcia plastyczne/ tkackie,
 • zajęcia ikonopisarstwa,
 • zajęcia integracyjne, wycieczki, wizyty w kinie.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty w klubie w godzinach jego działalności lub kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Reintegracja/Aktywizacja"14-07-2021

opskrynica.pl

Od 17 lipca 2021 r. do 16 sierpnia 2021 r. trwa rekrutacja do projektu „Reintegracja/Aktywizacja – kompleksowy program wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gminy Krynica-Zdrój”.

Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne są dostępne pod adresem:

 • Biura projektu: Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University w Nowym Sączu, ul. Zielona 29, 33-300 Nowy Sącz,
 • Beneficjenta projektu: Gmina Krynica-Zdrój / Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju, ul. J.Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój,
 • Partnera Projektu: Fundacja Rozwoju Regionów ul. 1 Brygady 6, 33-300 Nowy Sącz.

Kontakt telefoniczny nr 608-341-318, 734-205-144

Strona projektu: http://f-rr.org/projects_category/projekty-unijne/

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych:

Nabór do Projektu "Bezpieczny e-Senior"08-07-2021

Trwa rekrutacja do projektu "Bezpieczny e-Senior" skierowanego do mieszkańców wybranych powiatów województwa małopolskiego, którzy ukończyli 60-ty rok życia. W ramach projektu uczestnicy otrzymają szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w Internecie .

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, a udział w nim jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby do skorzystania ze szkoleń.

W załączniku pakiet dokumentów rekrutacyjnych oraz krótką informację o projekcie.

Zapisy przyjmowane są biurze projektu w Nowym Sączu (również listownie).

Kontakt: Pani Marcelina Miarczyńska - tel. +48 533 350 603


Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej

ul. Parkowa 5

33-300 Nowy Sącz

biuro@imi.org.pl

tel. +48 18 307 07 47


Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych:

Otwarcie Klubu „ Senior +” w Krynicy–Zdroju18-06-2021

Dnia 17 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste otwarcie Klubu „ Senior +”, już w mniej restrykcyjnych warunkach pandemicznych.

W otwarciu krynickim Seniorom towarzyszyli goście: Poseł na Sejm RP Patryk Wicher, Burmistrz Krynicy- Zdroju Piotr Ryba , Zastępca Burmistrza Paweł Maślanka, Przewodnicząca Rady Miejskiej Irena Weber –Grelecka, Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu Beata Oleksy oraz Radni : Robert Kubiczek i Grzegorz Łaś, a także Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Grzegorz Koza.

Proboszcz Parafii Zdrojowej, ks. Andrzej Liszka poświęcił siedzibę klubu. Uroczystość została uświetniona zawieszeniem herbu Krynicy –Zdroju w sali spotkań.

Prezes Krynickiego Stowarzyszenia Twórców „Galeria pod Kasztanem”, Celina Kopacka otworzyła wystawę malarstwa, a dodatkową atrakcją był recital Martyny Koza, uczennicy klasy II LO w Krynicy-Zdroju, wyróżnionej w XVI Starosądeckim Konkursie Młodych Wokalistów.

Klub dla Seniorów w Krynicy-Zdroju powstał w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020. Działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej. Został stworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych z Gminy Krynica-Zdrój. Jest miejscem, gdzie seniorzy mogą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, zdobywać umiejętności, a przede wszystkim spędzać czas w grupie.

Siedzibą Klubu jest lokal usytuowany w budynku po byłym Publicznym Gimnazjum im. Prof. dra Józefa Dietla przy ulicy Szkolnej 3. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 16.00.

Kierownictwo nad funkcjonowaniem Klubu sprawuje Agnieszka Mosur ( 5 godzin tygodniowo), a funkcję opiekuna – instruktora pełni Małgorzata Piątkowska ( 20 godzin tygodniowo). W zajęciach może uczestniczyć 30 osób i są to osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 lat i mieszkają na terenie Miasta i Gminy Krynica-Zdrój. Uczestnictwo w Klubie „Senior +” jest dobrowolne i bezpłatne.

Rok 2021 dla Klubu „Senior+” to udział w zajęciach, spotkaniach, prelekcjach, wyjazdach edukacyjnych do teatru, opery, galerii sztuki, kina itp. To ćwiczenia w basenie, na siłowni, joga, a także w zajęcia kulinarne, plastyczne, spotkania integracyjne z innymi Klubami, z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Krynicy-Zdroju i innymi organizacjami pozarządowymi i międzypokoleniowymi.

opskrynica.pl opskrynica.pl opskrynica.pl opskrynica.pl opskrynica.pl opskrynica.pl opskrynica.pl opskrynica.pl opskrynica.pl opskrynica.pl opskrynica.pl opskrynica.pl

UWAGA! Trwa rekrutacja uzupełniająca do projektu „Reintegracja/Aktywizacja"16-06-2021

opskrynica.pl

Od 17 czerwca 2021 r. do 16 lipca 2021 r. trwa rekrutacja do projektu „Reintegracja/Aktywizacja – kompleksowy program wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gminy Krynica-Zdrój”.

Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne są dostępne pod adresem:

 • Biura projektu: Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University w Nowym Sączu, ul. Zielona 29, 33-300 Nowy Sącz,
 • Beneficjenta projektu: Gmina Krynica-Zdrój / Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju, ul. J.Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój,
 • Partnera Projektu: Fundacja Rozwoju Regionów ul. 1 Brygady 6, 33-300 Nowy Sącz.

Kontakt telefoniczny nr 608-341-318, 734-205-144

Strona projektu: http://f-rr.org/projects_category/projekty-unijne/

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych:

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Podprogram 202002-06-2021

opskrynica.pl
opskrynica.pl

Burmistrz Krynicy-Zdroju oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju informują, że w dniach 9-10 czerwca 2021 r. w budynku Dworca PKP w Krynicy-Zdroju będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Żywność wydawana będzie w dniach:

 • 9 czerwca 2021 r. (tj. środa) w godz. 9:00 – 13:00 nazwiska od litery A do K
 • 10 czerwca 2021 r. (tj. czwartek) w godz. 9:00 – 13:00 od litery L do Ż

Zmiany w KDR26-05-2021

opskrynica.pl

Uprzejmie informujemy, że 25 maja 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (poz. 952).

Nowelizacja ta wprowadza szereg zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

W momencie wejścia w życie nowelizacji (14 dni po ogłoszeniu ustawy) wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty.

Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR). Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie miał obowiązek z urzędu i bezpłatnie przyznać Karty tradycyjne osobom, o których mowa w art. 5 pkt 2 lub 3 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, jeśli osoby te miały przyznaną wyłącznie elektroniczną formę Karty.

Opłata za duplikat i za domówienie tradycyjnej formy Karty będzie wynosiła 10 zł.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 202126-05-2021

opskrynica.pl

W okresie od 1 kwietnia do 30 września br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

W tym trudnym okresie pandemii tegoroczny spis jest realizowany przede wszystkim przez Internet. Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl jest dostępny interaktywny formularz, który należy wypełnić.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystając z punktów spisowych przygotowanych w urzędzie statystycznym lub urzędzie gminy i miasta, które są dostępne w zależności od sytuacji epidemicznej, albo dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–18.00.

Z mieszkańcami naszej gminy, którzy nie spisali się samodzielnie od 4 maja br. kontaktują się rachmistrze, którzy mogą dzwonić z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach.

W trakcie realizacji prac spisowych rachmistrzowie nie zapytają o majątek, numer konta, dane logowania do bankowości internetowej czy wysokość zarobków, nie będą również mierzyć powierzchni mieszkania ani domu. Tożsamość rachmistrza spisowego można zweryfikować dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 lub sprawdzając samodzielnie w aplikacji „Sprawdź rachmistrza" dostępnej na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju w pok. Nr 16 lub pod nr tel. 18 472 55 17. Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl.

Konkurs z okazji dnia dziecka!25-05-2021

opskrynica.pl

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza wszystkie dzieci do 13 roku życia, do wzięcia udziału w konkursie plastycznym #PORTRETRODZINNY organizowanym z okazji Dnia Dziecka

Tematem konkursu jest wykonanie rysunku rodziny okiem dziecka Metoda wykonania jest dowolna.

Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone, a rysunek, który zajmie pierwsze miejsce - przez cały Dzień Dziecka zostanie cover photo (zdjęciem w tle) na stronie Facebook Ministerstwa.


Zdjęcia prac przesyłamy na adres redakcja@mrips.gov.pl

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 czerwca 2021 r.

Do wysłanych prac należy dołączyć zdjęcie lub skan podpisanego oświadczenia o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku, dostępne wraz z regulaminem Konkursu do pobrania na stronie: http://bit.ly/RegulaminKonkursu_PORTRETRODZINNY

Ogłoszenie wyników naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Klubu Senior+26-04-2021

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Agnieszka Mosur.

Uzasadnienie

Z dwuetapowego postępowania kandydatka uzyskała wymaganą liczbę punktów, posiada wykształcenie wiedze i umiejętności umożliwiające sprawną realizację zadań w ramach przydzielonego zakresu obowiązków na powyższym stanowisku, spełniając przy tym oczekiwania Komisji.

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Klubu Senior+13-04-2021

W wyniku ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Klubu Senior+, do konkursu zgłosili się następujący kandydaci (wg alfabetu):

 1. Mosur Agnieszka
 2. Walencik Teresa

Wszyscy kandydaci spełnili wymagania formalne

Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior + w Krynicy-Zdroju utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-202030-03-2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior + w Krynicy-Zdroju utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju

ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój

tel. 18 471 53 68


1. Wymagania niezbędne

 • Obywatelstwo polskie,
 • Wykształcenie wyższe,
 • Co najmniej 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,
 • Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 • Znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
 • Osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe

Osoba ubiegająca się na stanowisko Kierownika Klubu Senior + powinna posiadać wiedzę w zakresie specyfiki pracy w Klubach Seniora, Znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi,

Znajomość przepisów:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 – 2025,
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

Predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem i współdziałania w zespole, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres. Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior +,
 • Realizacja programu działalności Klubu Senior +,
 • Ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu,
 • Prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciami Seniorów lub rezygnacją z dalszego pobytu w Klubie,
 • Opracowanie planu pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacją,
 • Odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizacja wydatków Klubu Senior +,
 • Dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu,
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. - listy obecności uczestników Klubu, dokumentacji uczestników klubu oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia,
 • Dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących Seniorów,
 • Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie,
 • Diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb Seniorów,
 • Koordynowanie spotkań i zajęć dla seniorów,
 • Kompleksowe prowadzenie Klubu i organizowanie zajęć dla seniorów,
 • Organizowanie form wsparcia dla Seniorów,
 • Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych uczestników Klubu
 • Organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru oraz innych miejsc,
 • Organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w Klubie w zależności od potrzeb i działań na rzecz seniorów,
 • Prowadzenie postępowania proceduralnego, przy akceptacji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącego zatrudniania specjalistów,
 • Dokonywanie w ramach budżetu Klubu Senior + stosownych zakupów niezbędnych do prowadzenia zajęć,
 • Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu Senior+,
 • Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność Klubu,
 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych w zajęciach,
 • Reprezentowanie Klubu Senior + na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 • Miejsce wykonywania pracy: Klub Senior +, 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Szkolna 3,
 • Praca z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno-biurowa w Klubie Senior+, współpraca z Dyrektorem oraz pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę na 1/8 etatu.

5. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV,
 • List motywacyjny,
 • Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Kserokopię świadectw pracy,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • Podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 • Podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie
 • jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych dla zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku,
 • Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • Podpisana Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych,
 • Podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

6. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

 • Oferty należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój pok. nr 7, w zamkniętych kopertach do dnia 09 kwietnia 2021 roku do godziny 10.00 lub przesłać na adres jednostki (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby jednostki). Koperty powinny być opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior +”,
 • Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane,
 • Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6 %.

8. Informacje dodatkowe

 • Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w siedzibie jednostki w pokoju nr 7 lub telefonicznie tel. 18 471 53 68.
 • Nabór będzie odbywał się w dwóch etapach:
 • Pierwszy etap: Komisja Rekrutacyjna dokona analizy przedłożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym. Po dokonaniu analizy formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz sporządzeniu listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu nastąpi telefoniczne powiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu się do II Etapu Konkursu.
 • Kandydaci nie zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną o tym fakcie poinformowani w formie pisemnej.
 • Drugi etap: Z kandydatami spełniających wymagania zostanie przeprowadzony test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna (z 5 osobami z największą liczbą punktów).
 • O terminach ich przeprowadzenia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
 • Komisja Rekrutacyjna wyłoni kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju, stronie internetowej Ośrodka, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania konkursu bez podania przyczyny,
 • nie rozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.

Dokumenty do pobrania:

UWAGA! Trwa rekrutacja uzupełniająca do projektu „Reintegracja/Aktywizacja"22-03-2021

opskrynica.pl

Od 22 marca 2021 r. do 7 maja 2021 r. trwa rekrutacja do projektu „Reintegracja/Aktywizacja - kompleksowy program wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gminy Krynica-Zdrój”.

Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne są dostępne pod adresem:

 • Biura projektu: Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University w Nowym Sączu, ul. Zielona 29, 33-300 Nowy Sącz,
 • Beneficjenta projektu: Gmina Krynica-Zdrój / Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju, ul. J.Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój,
 • Partnera Projektu: Fundacja Rozwoju Regionów ul. 1 Brygady 6, 33-300 Nowy Sącz.

Kontakt telefoniczny nr 608-341-318, 734-205-144

Strona projektu: http://f-rr.org/projects_category/projekty-unijne/

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych:

Pochówek dzieci martwo urodzonych - 31.03.202123-03-2021

opskrynica.pl

W dniu 31 marca 2021 roku na Cmentarzu Komunalnym w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego (Krynica Dolna), odbędzie się pochówek dzieci martwo urodzonych. Nabożeństwo poprowadzi ks. Śliwa Paweł. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 14:30 w Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego (Krynica Dolna), skąd kondukt pogrzebowy przejdzie do Grobu Pamięci Dzieciom Zmarłym.

Osoby zainteresowane udziałem w ceremonii proszone są o śledzenie aktualnych przepisów dotyczących dopuszczalnej liczby uczestników ceremonii, ze względu na możliwe wprowadzenie ograniczeń w tym zakresie spowodowane sytuacją epidemiologiczną.

UWAGA! Trwa rekrutacja do projektu „Reintegracja/Aktywizacja"8-3-2020

opskrynica.pl

Od 08 marca 2021 r. do 19 marca 2021 r. trwa rekrutacja do projektu „Reintegracja/Aktywizacja - kompleksowy program wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gminy Krynica-Zdrój”.

Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne są dostępne pod adresem:

 • Biura projektu: Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University w Nowym Sączu, ul. Zielona 29, 33-300 Nowy Sącz,
 • Beneficjenta projektu: Gmina Krynica-Zdrój / Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju, ul. J.Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój,
 • Partnera Projektu: Fundacja Rozwoju Regionów ul. 1 Brygady 6, 33-300 Nowy Sącz.

Kontakt telefoniczny nr 608-341-318, 734-205-144

Strona projektu: http://f-rr.org/projects_category/projekty-unijne/

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych:

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Podprogram 202026-02-2021

opskrynica.pl
opskrynica.pl

Burmistrz Krynicy-Zdroju oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju informują, że w dniach 1 i 2 marca 2021 w godzinach 9:00-13:00 w budynku Dworca PKP w Krynicy-Zdroju odbedzie się dystrybucja pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2020. Ze względu na dużą ilość produktów, przypominamy aby przynieść ze sobą odpowiednio dużą ilość toreb, reklamówek lub worków do spakowania żywności

 • 1 marca 2021 r. - zapraszamy osoby zakwalifikowane do programu, których nazwisko zaczyna się na litery od A do K,
 • 2 marca 2021 r. - zapraszamy osoby zakwalifikowane do programu, których nazwisko zaczyna się na litery od L do Ż.
opskrynica.pl opskrynica.pl opskrynica.pl

UWAGA! Trwa rekrutacja do projektu „Reintegracja/Aktywizacja"15-2-2020

opskrynica.pl

Od 15 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r. trwa rekrutacja do projektu „Reintegracja/Aktywizacja - kompleksowy program wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gminy Krynica-Zdrój”.

Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 60 osób (w tym 36 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami, w pierwszej kolejności wymagających aktywizacji społecznej, z gminy Krynica-Zdrój, co nastąpi do połowy 2022r. poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie dostosowane do potrzeb Urzędu Pracy.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć udziału w projekcie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 37 lub w jednym z biur projektu: Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University w Nowym Sączu, ul. Zielona 29, 33-300 Nowy Sącz oraz Fundacja Rozwoju Regionów ul. 1 Brygady 6, 33-300 Nowy Sącz.

Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne są dostępne pod adresem:

 • Biura projektu: Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University w Nowym Sączu, ul. Zielona 29, 33-300 Nowy Sącz,
 • Beneficjenta projektu: Gmina Krynica-Zdrój / Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju, ul. J.Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój,
 • Partnera Projektu: Fundacja Rozwoju Regionów ul. 1 Brygady 6, 33-300 Nowy Sącz.

Kontakt telefoniczny nr 608-341-318, 734-205-144

Strona projektu: http://f-rr.org/projects_category/projekty-unijne/

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych:

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Podprogram 202001-02-2021

opskrynica.pl
opskrynica.pl

Burmistrz Krynicy-Zdroju oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju informują, że w marcu 2021 w budynku Dworca PKP w Krynicy-Zdroju odbedzie się dystrybucja pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2020. Dokładny termin dystrybucji żywności zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. Program współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zostało do niego zakwalifikowanych 750 osób z terenu Miasta i Gminy Krynicy-Zdroju.

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+)30-12-2020

W związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2021r. będzie można składać elektronicznie wnioski o świadczenia wychowawczego ,,500+’’ – za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Platformy Usługowo-Informacyjnej Emp@tia czy Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Świadczenie wychowawcze – terminy

opskrynica.pl

Uroczyste otwarcie Klubu Senior+ w Krynicy-Zdroju30-12-2020

W dniu 30 grudnia 2020 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Klubu Senior+ w Krynicy-Zdroju w ramach realizowanego przez Gminę Krynica-Zdrój projektu „Klub Senior+” zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Siedzibą Klubu jest lokal usytuowany w byłym Publicznym Gimnazjum im. prof. dra Józefa Dietla przy ul. Szkolnej 3 w Krynicy-Zdroju, gdzie seniorzy mogą dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą, zdobywać nowe umiejętności, a także spędzać czas w towarzystwie rówieśników.

W części oficjalnej po przemówieniach Burmistrza Krynicy-Zdroju Piotra Ryby nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali: Burmistrz Krynicy-Zdroju Piotr Ryba, Zastępca Burmistrza Paweł Maślanka, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju Irena Weber-Grelecka, Radna Krynicy-Zdroju Beata Oleksy, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju Grzegorz Koza, Kierownik Klubu Senior+ Teresa Walencik, Instruktor ds. Kulturalno-Oświatowych Małgorzata Piątkowska oraz zaproszeni seniorzy.

Ideą powstania Klubu Senior+ jest integracja, wsparcie i aktywizacja osób starszych. Oferta Klubu skierowana jest do osób w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo, mieszkańców Gminy Krynicy-Zdroju, którzy pragną żyć w sposób twórczy i aktywny, chcą pomóc sobie lub innym. Klub stwarza seniorom możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań, a także spędzenia czasu w miłym towarzystwie. Korzystanie z oferty Klubu Senior+ będzie bezpłatne.

Od 04 stycznia 2021 roku rozpocznie się rekrutacja do Klubu Senior+, która prowadzona będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju w godzinach od 12.00 do 14.00. Planowana liczba uczestników Klubu będzie wynosić 30 osób.

opskrynica.pl opskrynica.pl opskrynica.pl opskrynica.pl opskrynica.pl opskrynica.pl opskrynica.pl

Pochówek dzieci martwo urodzonych 23-12-2020

Dnia 29 grudnia 2020 roku na Cmentarzu Komunalnym w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego (Krynica Dolna), odbędzie się pochówek dzieci martwo urodzonych. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Świętą o godzinie 10:00 w Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego (Krynica Dolna), skąd kondukt pogrzebowy przejdzie do Grobu Pamięci Dzieciom Zmarłym.

Osoby zainteresowane udziałem w ceremonii proszone są o śledzenie aktualnych przepisów dotyczących dopuszczalnej liczby uczestników ceremonii, ze względu na możliwe wprowadzenie ograniczeń w tym zakresie spowodowane sytuacją epidemiologiczną.

UWAGA, Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny 24 grudnia 2020 r.10-12-2020

opskrynica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju informuje, że w dniu 24 grudnia 2020 r. (czwartek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju będzie nieczynny.

Zapytanie Ofertowe na świadczenie usług pogrzebowych8-12-2020

Ośrodek Pomocy Społcznej w Krynicy-Zdroju kieruje zapytanie ofertowe na świadczenie usług pogrzebowych zlecanych przez Ośrodek w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.


Oferty można składać osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój.

Koperta musi zawierać:

 • formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1,
 • oświadczenie wg załącznika nr 2 do niniejszej oferty,
 • stosowne pełnomocnictwa w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu Wykonawcy,
 • aktualny odpis ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS

Termin składania ofert upływa dnia 23.12.2020 r. godz. 9:00 ( decyduje data i godz. wpływu ). Ofertę należy opatrzyć dopiskiem „Świadczenie usług pogrzebowych zleconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.”

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz sposobu składania ofert oraz przetwarzania danych osobowych w związku z konkursem ofert, a także wymagane dokumenty zostały udostępnione poniżej.


Zapytanie Ofertowe na świadczenie usługi schronienia w formie Noclegowni 7-12-2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi schronienia w formie Noclegowni dla 1 osoby bezdomnej tj. udzielenia tymczasowego całodobowego schronienia w noclegowni dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych, w tym pełnego wyżywienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • schronienie dotyczy osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Krynica-Zdrój zgodnie z art. 101 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 )
 • zamawiający zastrzega sobie prawo na zwiększenie ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.
 • każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w pkt. 1 odbywać się będzie odpowiednio na podstawie indywidualnego skierowania do Noclegowni, wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, Pesel, okres świadczenia usługi.
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.
 • zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych w prowadzonych placówkach był zapewniony na poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz.U. z 2018 r. poz. 896. )
 • rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia , za który rozliczenie następować będzie do 27 grudnia 2021 roku.

Sposób przygotowania oferty:

 • ofertę sporządzić należy na druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego określając stawkę dzienną całodobowego pobytu.
 • Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 • W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą - na kopercie należy umieścić zapis „ Zapytanie ofertowe na udzielenie schronienia w formie Noclegowni.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 • Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą lub e-mailem na adres sekretariat@opskrynica.pl
 • Ofertę należy złożyć do dnia 22 grudnia 2020 r. do godz. 12.00

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz sposobu składania ofert oraz przetwarzania danych osobowych w związku z konkursem ofert, a także wymagane dokumenty zostały udostępnione poniżej.


Zapytanie Ofertowe na przygotowanie, dostawę oraz wydanie gorącego posiłku jednodaniowego dla uczniów szkół z terenu Gminy Krynica-Zdrój7-12-2020

Ośrodek Pomocy Społcznej w Krynicy-Zdroju kieruje Zapytanie Ofertowe na realizację zadania pn. przygotowaniu, dostawie i wydaniu gorącego posiłku jednodaniowego dla uczniów szkół z terenu Gminy Krynica-Zdrój w okresie od 18.01.2021r. do 25.06.2021r.


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego przygotowanego przez Wykonawcę w swojej siedzibie dla uczniów szkół z terenu Gminy Krynica-Zdrój w dni nauki w szkole. Przewiduje się wydanie około 25-35 posiłków dziennie przy czym ilość posiłków może ulec zmniejszeniu /zwiększeniu w zależności od zaistniałej sytuacji w danej placówce szkolnej a w szczególności od sytuacji związanej z panującą pandemią.

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynce;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mochnaczce Wyżnej;
 • SCES w Tyliczu - Szkoła Podstawowa oddz. w Mochnaczce Niżnej;
 • SCES w Bereście – Szkoła Podstawowa w Bereście;
 • Szkoła Podstawowa w Piorunce;

2. Usługa będzie dotyczyć uczniów Szkół przedszkolnych i podstawowych.

3. Warunki realizacji zamówienia:

 • Wykonawca przygotuje posiłki w dniu wydania w swojej siedzibie z własnych produktów z zachowaniem wszystkich aktualnie obowiązujących przepisów;
 • Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać gorący posiłek jednodaniowy, własnym transportem, na własny koszt /wraz z wniesieniem posiłków do określonych pomieszczeń/ i wydaniem posiłków w pojemnikach i sztućcach jednorazowych;
 • środki transportu, którymi będą dowożone posiłki winny spełniać wymagania sanitarne do przewożenia posiłków w czasie zapewniającym dostawę do miejsca przeznaczenia w takim stanie, aby nie została naruszona jakość posiłków;
 • posiłki będą dostarczane w dostosowanych do tego celu opakowaniach transportowych /np. termosach utrzymujących odpowiednią temperaturę posiłków/ posiadających wymagane atesty do przechowywania żywności;
 • wykonawca będzie wykonywał dostawę i wydawał gorące posiłki od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od zajęć szkolnych, o czym będzie informowany osobiście czy też drogą telefoniczną, lub inną formą przyjętą w uzgodnieniu z Dyrektorami placówek szkolnych z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym;
 • posiłki dla dzieci będą przygotowane z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia i zasad HACCAP, a użyte do sporządzania posiłku produkty winne być najwyższej jakości;
 • posiłki muszą spełniać obowiązujące w tym zakresie normy żywieniowe i sanitarne, posiadać odpowiednią kaloryczność;
 • przy organizacji żywienia w placówkach szkolnych, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego dzieci, młodzieży tj. stosowanie środków ochrony osobistej oraz zachowanie odpowiednich odległości przy wydawaniu posiłków;
 • wykonawca sporządza tygodniowy jadłospis , przedstawiając go z kilkudniowym wyprzedzeniem Dyrektorowi placówki oświatowej, który zatwierdza lub wnosi zmiany w jadłospisie. Jadłospis jest dostarczany również Zamawiającemu;
 • rozliczenie za przedmiot zamówienia będzie następować za faktycznie zrealizowaną dostawę, Zamawiający zastrzega, że ilość uczniów korzystających z posiłków może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy.
 • zwiększenie bądź zmniejszenie ilości dożywianych uczniów nie będzie powodować zmiany ceny posiłku ani zmiany warunków umowy.

4. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Terminy wykonywania przedmiotu zamówienia od dnia:

 • 18 stycznia 2021 r. do 25 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego, sposobu składania ofert oraz przetwarzania danych osobowych, a także wymagane dokumenty zostały udostępnione poniżej.


Zapytanie Ofertowe na przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego1-12-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego dla klientów zakwalifikowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z terenu Gminy Krynica-Zdrój w okresie od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r.


Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju w okresie od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Przewiduje się wydawanie ok. 40-49 posiłków dziennie. Przez gorący posiłek Zamawiający rozumie jednodaniowy obiad. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób objętych dożywianiem o czym Zamawiający na bieżąco będzie informował Wykonawcę. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do zapłaty wyłącznie za faktycznie wydane posiłki. Realizacja zamówienia 7 dni w tygodniu w godz.12.30-14.00.

Koperta musi zawierać:

 • Wypełniony Formularz ofertowy wraz z załącznikami,
 • Stosowne pełnomocnictwa w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu wykonawcy.
 • Decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu / zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wszystkie dokumenty powinny zostać doręczone w formie oryginałów lub kserokopii „potwierdzonych za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.

Termin składania ofert upływa dnia dnia 16 grudnia 2020r. do godz. 11:00 ( decyduje data i godz. wpływu ). Ofertę należy opatrzyć dopiskiem "Dotyczy: Przygotowania i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu Gminy Krynica-Zdrój w okresie od 02 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021”.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz sposobu składania ofert oraz przetwarzania danych osobowych w związku z konkursem ofert, a także wymagane dokumenty zostały udostępnione poniżej.


Zapraszamy do udziału w Projekcie „Cyfrowa Małopolska”26-11-2020

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu, w tym z e-usług, wśród 870 mieszkańców powyżej 44. roku życia z terenu woj. małopolskiego, poprzez realizację wsparcia w postaci szkoleń stacjonarnych oraz innych metod przekazywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

W ramach szkoleń przewidziano 10 spotkań w wymiarze 4 godzin lekcyjnych (4 x 45 min). Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 10 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować m.in. następujące zagadnienia: Zarządzam swoim wizerunkiem i informacjami o mnie, Zdobywam nowe kwalifikacje, Dbam o zdrowy tryb życia, Korzystam z systemu opieki zdrowotnej, Zakupy w Internecie i inne.

Zajęcia szkoleniowe prowadzone będą przez trenerów w miejscach wyznaczonych w poszczególnych gminach biorących udział w projekcie.

Rekrutacja do projektu

W rekrutacji może wziąć udział każda osoba, która spełni następujące kryteria dostępu:

 • ukończenie 44. roku życia (na dzień składania dokumentacji rekrutacyjnej),
 • zamieszkanie na terenie jednego z 9 powiatów: bocheńskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, limanowskiego, m. Nowy Sącz, nowosądeckiego, nowotarskiego i tarnowskiego,
 • chęć zdobycia lub rozwijania kompetencji cyfrowych.

Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby, które otrzymają podczas rekrutacji najwięcej punktów premiujących:

 • osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (3 pkt),
 • osoba, która nigdy nie korzystała z Internetu (2 pkt),
 • osoba zamieszkująca obszar wiejski (1 pkt).

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu lub do miejsc wyznaczonych w danej gminie.

Dokumenty rekrutacyjne:

Dzień pracownika socjalnego21-11-2020

opskrynica.pl

Pomoc dla osób starszych,chorych i niepełnosprawnych04-11-2020

opskrynica.pl

UWAGA! Prosimy o ograniczenie wizyt osobistych w OPS Krynica-Zdrój
25-10-2020

opskrynica.pl

Mając na względzie ograniczenie ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa COVID-19, zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w Ośrodku Pomocy Społecznej do niezbędnego minimum i w miarę możliwości załatwianie wszelkich spraw z zakresu pomocy społecznej drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Wnioski o świadczenia z ustawy o pomocy społecznej takie jak np. zasiłek celowy czy zasiłek okresowy można składać telefonicznie pod nr. 18 471 53 68 lub podając podstawowe dane kontaktowe poprzez e-mail: sekretariat@opskrynica.pl

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Podprogram 201918-09-2020

opskrynica.pl
opskrynica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju informuje, że odbędzie się dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2019 (dla osób które odebrały żywność w 2019/2020 roku).

Zapytanie Ofertowe na przygotowywanie, dostawę oraz wydanie gorącego posiłku jednodaniowego dla uczniów szkół z terenu Gminy Krynica-Zdrój07-08-2020

Ośrodek Pomocy Społcznej w Krynicy-Zdroju kieruje Zapytanie Ofertowe na realizację zadania pn. przygotowaniu, dostawie i wydaniu gorącego posiłku jednodaniowego dla uczniów szkół z terenu Gminy Krynica-Zdrój w okresie od 02.09.2020r. do 31.12.2020r.


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gorących posiłków jednodaniowych przygotowanych przez Wykonawcę w swojej siedzibie dla uczniów szkół z terenu gminy Krynica-Zdrój. Przewiduje się wydanie około 25-35 posiłków dziennie przy czym ilość posiłków może ulec zmianie. Dotyczy szkół:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynce;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mochnaczce Wyżnej;
 • SCES w Tyliczu - Szkoła Podstawowa oddz. w Mochnaczce Niżnej;
 • SCES w Bereście – Szkoła Podstawowa w Bereście;
 • Szkoła Podstawowa w Piorunce;

2. Usługa będzie dotyczyć uczniów Szkół przedszkolnych i podstawowych.

3. Warunki realizacji zamówienia:

 • Wykonawca przygotuje posiłki w dniu wydania w swojej siedzibie z własnych produktów z zachwaniem wszystkich aktualnie obowiązujących przepisów;
 • Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać gorący posiłek jednodaniowy, własnym transportem, na własny koszt / wraz z wniesieniem posiłków do określonych pomieszczeń/ i wydaniem posiłków w pojemikach wraz z zestawem sztućców jednorazowych;
 • środki transportu, którymi będą dowożone posiłki winny spełniać wymagania sanitarne do przewożenia posiłków w czasie zapewniającym dostawę do miejsca przeznaczenia w takim stanie, aby nie została naruszona jakość posiłków;
 • posiłki będą dostarczane w dostosowanych do tego celu opakowaniach transportowych /np. termosach utrzymujących odpowiednią temperaturę posiłków/ posiadających wymagane atesty do przechowywania żywności;
 • wykonawca będzie wykonywał dostawę od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i przerw wolnych od zajęć szkolnych, o czym będzie informowany osobiście czy też drogą telefoniczną, lub inną formą przyjętą w uzgodnieniu z Dyrektorami placówek szkolnych z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym;
 • posiłki dla dzieci będą przygotowane z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia i zasad HACCAP, a użyte do sporządzania posiłku produkty winne być najwyższej jakości.
 • posiłki muszą spełniać obowiązujące w tym zakresie normy żywieniowe i sanitarne, posiadać odpowiednią kaloryczność;
 • wykonawca sporządza tygodniowy jadłospis , przedstawiając go z kilkudniowym wyprzedzeniem Dyrektorowi placówki oświatowej, który zatwierdza lub wnosi zmiany w jadłospisie. Jadłospis jest dostarczany również Zamawiającemu;
 • rozliczenie za przedmiot zamówienia będzie następować za faktycznie zrealizowaną dostawę, Zamawiający zastrzega, że ilość uczniów korzystających z posiłków może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy.
 • zwiększenie bądź zmniejszenie ilości dożywianych uczniów nie będzie powodować zmiany ceny posiłku ani zmiany warunków umowy.

4. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Terminy wykonywania przedmiotu zamówienia od dnia:

 • 2 września 2020r. do 31 grudnia 2020r.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego, sposobu składania ofert oraz przetwarzania danych osobowych, a także wymagane dokumenty zostały udostępnione poniżej.


Świadczenia rodzinne - Informacja dotycząca przyjmowania wniosków03-08-2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i Dobry Start
NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

Szanowni mieszkańcy Gminy Krynica-Zdrój, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju, uprzejmie informuje, że w związku z sytuacją stanu zagrożenia epidemicznego Covid-19 , osoby, które będą składać wnioski w formie papierowej na zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych , fundusz alimentacyjny i dobry start na okres zasiłkowy 2020/2021 proszeni są o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju w celu ustalenia terminu i godziny pod numerami telefonów :

18 471 07 78 – Nazwiska rozpoczynające się od litery: A , B , C, D, E, F, G, H, O oraz osoby pobierające fundusz alimentacyjny;

18 471 07 74 – Nazwiska rozpoczynające się od litery: I, J, K ,L, Ł, M, N, P, R, S, T,U, W, Z, Ż, Ź.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Podprogram 202028-07-2020

opskrynica.pl

Informacja dla osób składających wnioski o świadczenia rodzinne17-07-2020

Wnioski w formie papierowej o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia „Dobry Start” ( 300 +) na nowy okres zasiłkowy, przyjmowane są od 1 sierpnia 2020 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 37 od poniedziałku do piątaku w godzinach od 8:00 do 14:00.

W celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, a także ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne klientów i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju prosimy o składanie wniosków o ustalenie prawa do w/w świadczeń za pośrednictwem kanałów internetowych takich jak:
E-PUAP, EMP@TIA, PUE ZUS, SYSTEMY BANKOWE

Jednocześnie prosimy o ograniczenie wizyt w Ośrodku i załatwianie wszelkich spraw poprzez kontakt telefoniczny pod numerami (18) 471 07 74 i (18) 471 07 78, dostarczanie wymaganych dokumentów i zaświadczeń za pomocą poczty elektronicznej: swiadczenia@oskrynica.pl lub przez platformę usług elektronicznych e-PUAP.

W ramach zachowania procedur bezpieczeństwa wchodząc budynku Ośrodka Pomocy Społecznej należy zachować bezpieczna odległość 2 metry od innych osób tam się znajdujących. Osoby przebywające na terenie urzędu zobowiązane są do dezynfekcji rąk, noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic oraz korzystania z własnego długopisu.

Prosimy dołożyć starań, aby składane wnioski były wypełnione prawidłowo oraz aby dołączone zostały niezbędne dokumenty (wykazane na stronie internetowej www.opskrynica.pl oraz w informacji dołączonej do druków wniosków)

WYMAGANE DOKUMENTY DO WNIOSKOWANYCH ŚWIADCZEŃ - KLIENCI POWINNI DOSTARCZYĆ W POSTACI KSEROKOPII (ORGINAŁY - DO WGLĄDU). DOKUMENTY NIE BĘDĄ KSEROWANE W OŚRODKU!

Druki wniosków wraz z załącznikami można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37 lub ze strony internetowej: www.opskrynica.pl w zakładce „Wnioski i formularze”

Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego pod numerami (18) 471 07 74 i (18) 471 07 78 lub za pomocą poczty elektronicznej: swiadczenia@oskrynica.pl

Programy 500+ i Dobry Start30-06-2020

opskrynica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju przypomina, że obecny okres świadczeniowy w przypadku świadczenia wychowawczego 500+ trwa do 31 maja 2021r. w związku z czym składanie w tym roku wniosków o jego przyznanie w przypadku dzieci, które są już objęte programem jest bezzasadne.

Wnioski na okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane:

 • od 1 lutego 2021 r. w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną
 • od 1 kwietnia 2021 r. w przypadku wniosków składanych w formie papierowej

Jednocześnie informujemy, że od 1 lipca 2020r. można będzie składać wnioski o Dobry Start w formie elektronicznej a od 1 sierpnia 2020 r. w formie papierowej.


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Podprogram 201920-05-2020

opskrynica.pl
opskrynica.pl

Burmistrz Krynicy-Zdroju oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju informują, że 22 maja 2020 r. w godzinach od 9:00 - 13:00 w budynku Dworca PKP w Krynicy-Zdroju odbedzie się dystrybucja pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2019. Program współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zostało do niego zakwalifikowanych 720 osób z terenu Miasta i Gminy Krynicy-Zdroju.

Pomoc PFRON dla uczestników zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych21-04-2020

opskrynica.pl

Oddział Małopolski PFRON informuje, że w ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które w związku z zamknięciem placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe.

O wsparcie finansowe w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem wydanym przez lekarza orzecznika ZUS. Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej. Ewentualne pytania można zadać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 wew. 3 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

Szczegółowe informacje:

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Podprogram 201920-03-2020

opskrynica.pl
opskrynica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju informuje, że w marcu 2020 r. w budynku Dworca PKP w Krynicy-Zdroju odbyła się dysrybucja pomocy żywnościowej w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2019”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Do programu zostało zakwalifikowanych około 720 osób z terenu Miasta i Gminy Krynicy-Zdroju.


Serdecznie dziękuję Panu Burmistrzowi Piotrowi Ryba za przekazane Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju worki polipropylenowe, które posłużyły do zapakowania żywności, Pani Magdalenie Leśniak i jej załodze za dostarczone maseczki ochronne, kierownictwu sklepu "Delikatesy Centrum" - Pasaż Krynicki za udostępnienie dwóch wózków sklepowych oraz dla firmy handlowo-usługowej "Żuraw" za udostępnienie wózka paletowego oraz dla pracowników Komendy Straży Miejskiej w Krynicy-Zdroju za pomoc w dostarczeniu paczek z pomocą żywnościową dla osób, które w związku z panującą epidemią nie mogły odebrać ich osobiście. Okazane przez wszystkich Państwa wsparcie w sposób nieoceniony usprawniło dystrybucję pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gminy Krynicy-Zdroju. Chciałbym również podziękować pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju za zaangażowanie i pomoc przy wydawaniu żywności.

Grzegorz Koza
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krynicy-Zdroju

opskrynica.pl opskrynica.pl

Pomoc w zakupach dla osób starszych i niesamodzielnych18-03-2020

opskrynica.pl

UWAGA! Prosimy o ograniczenie wizyt osobistych w OPS Krynica-Zdrój
12-03-2020

opskrynica.pl

Mając na względzie ograniczenie ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa COVID-19, zwracamy się z prośbą (w miarę możliwości) o załatwianie wszelkich spraw z zakresu pomocy społecznej drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Prosimy również o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju

Wnioski o świadczenia z ustawy o pomocy społecznej takie jak np. zasiłek celowy czy zasiłek okresowy można składać telefonicznie pod nr. 18 471 53 68 lub podając podstawowe dane kontaktowe poprzez e-mail: sekretariat@opskrynica.pl

Małopolski Tele-Anioł będzie nadal działał w Krynicy-Zdroju5-3-2020

opskrynica.pl

W dniu 04 marca 2020 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju w imieniu Burmistrza Krynicy-Zdroju uczestniczył w uroczystym podpisaniu listu intencyjnego wspierającego dalszą realizację projektu „Małopolski Tele-Anioł”. W spotkaniu wzięła udział Marta Malec-Lech z zarządu województwa oraz 13 przedstawicieli małopolskich powiatów i gmin, którzy dołączyli do projektu. Strony niniejszego listu intencyjnego wyrażają wolę współpracy w ramach realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” w zakresie prowadzenia wspólnych działań promocyjnych mających na celu dotarcie z informacją o projekcie do mieszkańców danej gminy - osób niesamodzielnych i potrzebujących wsparcia.

Małopolski Tele-Anioł wspiera osoby najbardziej potrzebujące w naszym województwie, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności potrzebują pomocy. Zapewnia realną opiekę między innymi dzięki opasce bezpieczeństwa.

Małopolski Tele-Anioł to nie tylko lekka i łatwa w użyciu opaska ratująca życie, ale także pomoc w domu skierowana do najbardziej potrzebujących – osób samotnych i tych, którym rodzina nie może zapewnić wystarczającej opieki. Projekt Małopolski Tele-Anioł, to największe przedsięwzięcie tego typu w Polsce. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 38 mln zł, z czego blisko 32,5 mln zł stanowią środki unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt rozwija się prężnie i swoim zasięgiem obejmuje niemal całe województwo. Listy intencyjne do tej pory podpisały 134 małopolskie gminy oraz powiaty, tym samym deklarując współpracę związaną z realizacją projektu na swoim terenie. Teraz dołączyli do nich kolejne gminy: Łapsze Niżne i Krynica-Zdrój oraz powiaty: brzeski, chrzanowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski, wadowicki i wielicki. Wzajemna współpraca gmin i powiatów przy realizacji projektu przyczyni się do poprawy poczucia bezpieczeństwa i jakości życia niesamodzielnych Małopolan oraz ich rodzin.

Obecnie do udziału w projekcie Małopolski Tele-Anioł zgłosiło się ponad 7 000 osób niesamodzielnych z terenu województwa małopolskiego, a ponad 4 100 osób zostało włączonych do projektu i otrzymało opaskę SOS. 732 uczestników projektu dodatkowo skorzystało ze wsparcia w postaci usług opiekuńczych lub sąsiedzkich usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Opiekunowie zatrudnieni w Małopolskim Tele-Aniele wykonali już ponad 150 000 godzin usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych.

opskrynica.pl opskrynica.pl

Lodówka Społeczna - Podziel się posiłkiem.3-3-2020

opskrynica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju informuje, że w dniu 03.03.2020 r. przy ul. Kraszewskiego 37 została uruchomiona przez Ośrodek „Lodówka społeczna – podziel się posiłkiem”, która znajduje się na parterze w budynku MPGK w Krynicy-Zdroju. Osoby, które mają za dużo jedzenia proszone są o podzielenie się z innymi potrzebującymi. Warunek jest taki, aby żywność nadawała się do spożycia i była szczelnie zapakowana. Nie można do niej wkładać surowych jajek, mięsa, przetworów z niepasteryzowanego mleka, jedzenia w otwartych puszkach, słoikach.

Lodówka będzie uzupełniana w dniach wtorek, środa, piątek.

Regulamin korzystania ze SPOŁECZNEJ LODÓWKI:

 1. Ze SPOŁECZNEJ LODÓWKI może korzystać każdy, kto tego potrzebuje,
 2. Bierzesz jedzenie na swoją odpowiedzialność,
 3. Nie bierz wszystkiego – dziel się jedzeniem z innymi potrzebującymi,
 4. Wkładaj tylko jedzenie przydatne do spożycia z aktualną datą ważności,
 5. Jeżeli w przygotowanym przez Ciebie produkcie występują alergeny – napisz to wyraźnie na opakowaniu,
 6. Produkty o charakterystycznym zapachu wkładaj do szczelnych opakowań,
 7. Potrawy płynne itp. umieść w szczelnym pojemniku tak, aby przy wyciąganiu nic się nie rozlało,
 8. Nie niszcz lodówki i nie oklejaj jej swoimi ulotkami,

Wigilia dla osób samotnych i rodzin24-12-2019

W dniu 20 grudnia 2019 r. odbyła się Wieczerza Wigilijna dla osób starszych, samotnych i rodzin, która miała miejsce w Domu Wczasowym "SKARBÓWKA" ul. Kiepury 6 w Krynicy-Zdroju. W Wigilii uczestniczyli przedstawiciele władz m.in. Burmistrz Krynicy-Zdroju Piotr Ryba, Przewodnicząca Rady Miejskiej Irena Weber-Grelecka, Proboszcz Parafii pod Wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynicy-Zdroju ks. Bogusław Skotarek, Komendant Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju Andrzej Stach, Komendant Straży Miejskiej w Krynicy-Zdroju Piotr Szyszka, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju Grzegorz Koza, Dyrektor reprezentujący Forum-Invest ZDW w Krynicy-Zdroju Maria Matusik, Członek Komendy Hufca Robert Kubiczek oraz 70 zaproszonych osób.

Na wstępie przywitano przybyłych gości, złożono życzenia świąteczne i noworoczne. Ksiądz Bogusław Skotarek odczytał fragment Pisma Świętego opisującego Narodzenie Syna Bożego oraz refleksji nad tym wydarzeniem po czym pobłogosławił posiłki.

Następnie odbyło się wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń z okazji Świąt oraz nadchodzącego Nowego Roku.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, w tle rozbrzmiewały piękne polskie kolędy - „Wśród nocnej ciszy”, Dzisiaj w Betlejem”, „Gdy się Chrystus rodzi”, „Przybieżeli do Betlejem”…


Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za stworzenie wspaniałej atmosfery, dzięki której każdy z obecnych mógł prawdziwie odczuć radość z Narodzenia Pańskiego.


Grzegorz Koza
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krynicy-Zdroju

opskrynica.pl opskrynica.pl opskrynica.pl opskrynica.pl opskrynica.pl opskrynica.pl opskrynica.pl opskrynica.pl opskrynica.pl opskrynica.pl opskrynica.pl

Zapytanie Ofertowe na świadczenie usługi schronienia w formie Noclegowni 10-12-2019

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi schronienia w formie Noclegowni dla 1 osoby bezdomnej tj. udzielenia tymczasowego całodobowego schronienia w noclegowni dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych, w tym pełnego wyżywienia. W terminie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • schronienie dotyczy osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Krynica-Zdrój ( zgodnie z art. 101 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).
 • zamawiający zastrzega sobie prawo na zwiększenie ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.
 • każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w pkt. 1 odbywać się będzie odpowiednio na podstawie indywidualnego skierowania do Noclegowni, wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.
 • zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych w prowadzonych placówkach był zapewniony na poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz.U. z 2018 r. poz. 896 z późn. zm.)
 • rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia , za który rozliczenie następować będzie do 27 grudnia 2020 roku.

Sposób przygotowania oferty:

 • ofertę sporządzić należy na druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego określając stawkę dzienną całodobowego pobytu.
 • Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 • W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą - na kopercie należy umieścić zapis „ Zapytanie ofertowe na udzielenie schronienia w formie Noclegowni.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 • Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą lub e- mailem na adres opsspskrynica@poczta.onet.pl
 • Ofertę należy złożyć do dnia 20 grudnia 2019 r. do godz. 11.00

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz sposobu składania ofert oraz przetwarzania danych osobowych w związku z konkursem ofert, a także wymagane dokumenty zostały udostępnione poniżej.


Zapytanie Ofertowe na przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego2-12-2019

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego dla klientów zakwalifikowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z terenu Gminy Krynica-Zdrój w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.


Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Przewiduje się wydawanie ok. 40- 50 posiłków dziennie. Przez gorący posiłek Zamawiający rozumie jednodaniowy obiad. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób objętych dożywianiem o czym Zamawiający na bieżąco będzie informował Wykonawcę. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do zapłaty wyłącznie za faktycznie wydane posiłki. Realizacja zamówienia 7 dni w tygodniu w godz.12.30-14.00.

Koperta musi zawierać:

 • Wypełniony Formularz ofertowy wraz z załącznikami,
 • Stosowne pełnomocnictwa w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu wykonawcy.
 • Decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu / zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wszystkie dokumenty powinny zostać doręczone w formie oryginałów lub kserokopii „potwierdzonych za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.

Termin składania ofert upływa dnia dnia 19 grudnia 2019r. do godz. 11:00 ( decyduje data i godz. wpływu ). Ofertę należy opatrzyć dopiskiem "Dotyczy: Przygotowania i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu Gminy Krynica-Zdrój w okresie od 02 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020”.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz sposobu składania ofert oraz przetwarzania danych osobowych w związku z konkursem ofert, a także wymagane dokumenty zostały udostępnione poniżej.


Zapytanie Ofertowe na przygotowywanie i dostawę gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krynica-Zdrój2-12-2019

Ośrodek Pomocy Społcznej w Krynicy-Zdroju kieruje Zapytanie Ofertowe na realizację zadania pn. przygotowaniu i dostawie gorącego posiłku jednodaniowego dla uczniów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krynica-Zdrój w okresie od 07.01.2020r. do 26.06.2020r.


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gorących posiłków jednodaniowych przygotowanych przez Wykonawcę w swojej siedzibie dla uczniów szkół z terenu gminy Krynica-Zdrój. Przewiduje się wydanie około 45-60 posiłków dziennie przy czym ilość posiłków może ulec zmianie. Dotyczy szkół:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynce;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mochnaczce Wyżnej;
 • SCES w Tyliczu - Szkoła Podstawowa oddz. w Mochnaczce Niżnej;
 • SCES w Bereście – Szkoła Podstawowa w Bereście;
 • Szkoła Podstawowa w Piorunce;

2. Usługa będzie dotyczyć uczniów Szkół przedszkolnych i podstawowych.

3. Warunki realizacji zamówienia:

 • Wykonawca przygotuje posiłki w dniu wydania w swojej siedzibie z własnych produktów;
 • Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać gorący posiłek jednodaniowy, własnym transportem, na własny koszt / wraz z wniesieniem posiłków do określonych pomieszczeń/
 • środki transportu, którymi będą dowożone posiłki winny spełniać wymagania sanitarne do przewożenia posiłków w czasie zapewniającym dostawę do miejsca przeznaczenia w takim stanie, aby nie została naruszona jakość posiłków;
 • posiłki będą dostarczane w dostosowanych do tego celu opakowaniach transportowych /np. termosach utrzymujących odpowiednią temperaturę posiłków/ posiadających
 • wymagane atesty do przechowywania żywności;
 • wykonawca będzie wykonywał dostawę od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i przerw wolnych od zajęć szkolnych, o czym będzie informowany osobiście czy też drogą telefoniczną, lub inną formą przyjętą w uzgodnieniu z Dyrektorami placówek szkolnych z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym;
 • posiłki dla dzieci będą przygotowane z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia i zasad HACCAP, a użyte do sporządzania posiłku produkty winne być najwyższej jakości.
 • posiłki muszą spełniać obowiązujące w tym zakresie normy żywieniowe i sanitarne, posiadać odpowiednią kaloryczność;
 • wykonawca sporządza tygodniowy jadłospis , przedstawiając go z kilkudniowym wyprzedzeniem Dyrektorowi placówki oświatowej, który zatwierdza lub wnosi zmiany w jadłospisie. Jadłospis jest dostarczany również Zamawiającemu;
 • rozliczenie za przedmiot zamówienia będzie następować za faktycznie zrealizowaną dostawę, Zamawiający zastrzega, że ilość uczniów korzystających z posiłków może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy.
 • zwiększenie bądź zmniejszenie ilości dożywianych uczniów nie będzie powodować zmiany ceny posiłku ani zmiany warunków umowy.

4. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Terminy wykonywania przedmiotu zamówienia od dnia:

 • 7 stycznia 2020r. do 26 czerwca 2020r.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego, sposobu składania ofert oraz przetwarzania danych osobowych, a także wymagane dokumenty zostały udostępnione poniżej.


Zapytanie Ofertowe na świadczenie usług pogrzebowych2-12-2019

Ośrodek Pomocy Społcznej w Krynicy-Zdroju kieruje zapytanie ofertowe na świadczenie usług pogrzebowych zlecanych przez Ośrodek w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.


Oferty można składać osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój.

Koperta musi zawierać:

 • formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1,
 • oświadczenie wg załącznika nr 2 do niniejszej oferty,
 • stosowne pełnomocnictwa w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu Wykonawcy,
 • aktualny odpis ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS

Termin składania ofert upływa dnia 18.12.2019 r. godz. 9:00 ( decyduje data i godz. wpływu ). Ofertę należy opatrzyć dopiskiem „Świadczenie usług pogrzebowych zleconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.”

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz sposobu składania ofert oraz przetwarzania danych osobowych w związku z konkursem ofert, a także wymagane dokumenty zostały udostępnione poniżej.


Wigilia dla osób samotnych i rodzin29-11-2019

opskrynica.pl

Burmistrz Krynicy-Zdroju zaprasza na wieczerzę wigilijną dla osób samotnych i rodzin, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 r. o godzinie 13:00 w Domu Wczasowym "SKARBÓWKA" ul. Kiepury 6 w Krynicy-Zdroju.

Osoby, które chciałyby uczesniczyć w wigilii, proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju przy ulicy Kraszewskiego 37 w godzinach od 8:00 - 15:00 do 17 grudnia 2019 r.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Podprogram 201927-11-2019

opskrynica.pl
opskrynica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju przypomina, że osoby chcące skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2019 powinny zgłaszać się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju, przy ulicy Kraszewskiego 37 w celu wypełnienia skierowań. W związku z tym że Caritas Polska nie przekazał jeszcze dokładnego terminu dostarczenia pomocy żywnościowej, zostanie on podany do informacji publicznej w późniejszym czasie.Z pomocy w ramach programu, skorzystać mogą osoby samotnie gospodarujące oraz rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji których dochód nie przekracza następujących kryteriów:

- osoby samotnie gospodarującej : 1 402 zł netto na osobę

- osoby w rodzinie: 1 056 zł netto na osobę w rodzinie.

Dzień Pracownika Socjalnego21-11-2019

Szanowni Państwo,

W dniu 21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego.

Pracownik socjalny to zawód, misja i powołanie. To wielka odpowiedzialność i ciężka praca, do której potrzeba niezwykłych ludzi.

Wspieranie ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wychodzenie naprzeciw potrzeb społeczności lokalnej to zadanie trudne i wymagające niejednokrotnie szczególnego zaangażowania, pełnego profesjonalizmu i ogromnej odpowiedzialności.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć Państwu serdeczne życzenia, a także wyrazy uznania za zaangażowanie, trud i wysiłek oraz wyzwania z jakimi się spotykacie każdego dnia.

Życzę, aby niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, przyniosło Wam radość i satysfakcję, a także aby Państwo z entuzjazmem podejmowali nowe wyzwania zawodowe.


Z najlepszymi życzeniami,

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krynicy-Zdroju

opskrynica.pl

"Dobry Start" - ostatni dzwonek 8-11-2019

opskrynica.pl

Przypominamy, że 30 listopada 2019 r. mija termin składania wniosków o wsparcie dla uczniów w ramach programu "Dobry Start". Bardzo prosimy rodziny chcące skorzystać z programu o złożenie wniosku.

Ruszył projekt społeczny "Krynickie Pudełko Życia"8-11-2019

opskrynica.pl

W dniu 8 listopada 2019 odbyło się spotkanie organizacyjne przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej z ratownikami medycznymi z Gminy Krynica-Zdrój, które przypieczętowało wdrożenie projektu społecznego Burmistrza Gminy Krynicy-Zdroju oraz Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju - „Krynickie Pudełko Życia”. Projekt ma na celu ułatwić i znacznie usprawnić interwencje służb medycznych w przypadku osób starszych lub samotnych mieszkających na terenie Gminy Krynicy-Zdroju, zmagających się z przewlekłymi chorobami, mogącymi stanowić zagrożenie dla ich życia. Projekt zakłada umieszczenie w domowej lodówce specjalnego pudełka, w którym znajduje się Karta Informacyjna zawierającą potwierdzone przez lekarza rodzinnego dane, które stanowią niezbędne źródło informacji dla ratowników medycznych o np. alergiach, chorobach, zażywanych lekach i innych istotnych ważnych informacji dotyczących stanu zdrowia posiadacza „Krynickiego Pudełka Życia”. Znajdą się tam również inne istotne informacje takie jak np. dane kontaktowe lekarza rodzinnego czy osób najbliższych, które należy poinformować w przypadku interwencji służb ratowniczych, komu przekazać klucze od mieszkania lub zwierzęta domowe, które się w nim znajdują. Powyższe informacje są pomocne dla podjęcia sprawnej interwencji medycznej i ratowniczej.

Aby otrzymać odpowiednio oznaczone pudełko, kartę informacyjną oraz naklejkę na lodówkę, należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju przy ulicy Kraszewskiego 37 lub skontaktować się telefonicznie pod nr 18 471 53 68.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE

Szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych21-10-2019

W dniu 18 października 2019 r. w Ośrodku Wczasowym "Paradise" w Krynicy-Zdroju odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych. Tematem szkolenia były wybrane zagadnienia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W trakcie szkolenia omówiono takie kwestie jak realizacja procedury Niebieskiej Karty w stosunku do osoby chorej psychicznie, izolowanie sprawcy przemocy na gruncie obowiązujących regulacji prawnych, ochrona danych osobowych w procedurze Niebieskiej Karty, udostępnianie dokumentacji Niebieskiej Karty oraz przekazywanie jej na potrzeby innych instytucji i organów. Szkolenie przeprowadził Pan dr Piotr Piskozub - doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa turystycznego oraz prawa pomocy społecznej. W szkoleniu uczestniczyli: Pan Grzegorz Koza – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju, Pan Andrzej Stach – komendant Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju, Pani Teresa Krawczyk - Kierownik III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie, Pan Mariusz Pietrucha – przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Krynica-Zdrój oraz członkowie Grup Roboczych pracownicy socjalni z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju oraz asystent rodziny, dzielnicowi, kuratorzy zawodowi i pedagodzy szkolni z Gminy Krynicy-Zdroju.

opskrynica.pl opskrynica.pl

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Podprogram 201926-9-2019

opskrynica.pl
opskrynica.pl

Burmistrz Krynicy-Zdroju oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju informują, że od 1 października 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju, przyjmowane będą zgłoszenia do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2019. Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy w formie paczek żywnościowych proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kraszewskiego 37 w godzinach od 7.00 do 15.00.Z pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji których dochód nie przekracza następujących kryteriów:

- osoby samotnie gospodarującej : 1 402 zł netto na osobę

- osoby w rodzinie: 1 056 zł netto na osobę w rodzinie.Informujemy, że dystrybucję żywności w ramach Programu POPŻ - Podprogram 2019, Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju rozpocznie dopiero w grudniu 2019 r. Opóźnienie spowodowane jest późno rozpoczętymi przetargami prowadzonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Bardzo prosimy osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach powyższego programu o zgłaszanie się po odbiór skierowań. Informacja o dokładnym terminie wydawania pomocy żywnościowej zostanie Państwu przekazana w późniejszym okresie.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie10-9-2019

opskrynica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju informuje, że w Gminie Krynica-Zdrój funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny tworzy Grupy Robocze, które rozwiązują problemy związane z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie, jesteś upokarzana/y, bita/y, słyszysz groźby, jesteś zmuszana/y do poniżających zachowań nie musisz się na to godzić. Jeśli dzieje Ci się krzywda masz prawo do obrony i wsparcia.

O szczegóły zapytaj pod numerem telefonu 18 471 07 77 lub w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój.


Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie został utworzony Punkt Informacji, Konsultacji i Wsparcia, w którym dyżuruje: pracownik socjalny, radca prawny i psycholog. Na terenie Gminy Krynica-Zdrój funkcjonuje telefon zaufania, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

TELEFON ZAUFANIA JEST CZYNNY POD NUMEREM

784 506 293

Doprecyzowanie zapytania ofertowego z dnia 09 sierpnia 2019 r.14-8-2019


Doprecyzowanie zapytania ofertowego z dnia 09 sierpnia 2019r. na realizacje zadania pn.

Przygotowaniu i dostawie gorącego posiłku jednodaniowego dla uczniów szkół z terenu Gminy Krynica-Zdrój w okresie od 02.09.2019r. do 20.12.2019r.

Z dniem 14.08.2019 r. następuje zmiana w pkt 3. „Opis przedmiotu zamówienia” powyższego zapytania ofertowego,
w następstwie której:

 • w ppkt 1 dodaje się zapis: „przygotowywanie i wydawanie posiłków jednodaniowych.”
 • z ppkt 1 lit. e usuwa się zapis: „SCES w Bereście – Szkoła Podstawowa oddz. w Polanach.”

Zapytanie Ofertowe9-8-2019

Ośrodek Pomocy Społcznej w Krynicy-Zdroju kieruje Zapytanie Ofertowe na realizację zadania pn. przygotowaniu i dostawie gorącego posiłku jednodaniowego dla uczniów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krynica-Zdrój w okresie od 02.09.2019r. do 20.12.2019r.


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gorących posiłków jednodaniowych przygotowanych przez Wykonawcę w swojej siedzibie dla uczniów szkół z terenu gminy Krynica-Zdrój. Przewiduje się wydanie około 45-60 posiłków dziennie przy czym ilość posiłków może ulec zmianie. Dotyczy szkół:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynce;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mochnaczce Wyżnej;
 • SCES w Tyliczu - Szkoła Podstawowa oddz. w Mochnaczce Niżnej;
 • SCES w Bereście – Szkoła Podstawowa w Bereście;
 • Szkoła Podstawowa w Piorunce;

2. Usługa będzie dotyczyć uczniów Szkół przedszkolnych i podstawowych.

3. Warunki realizacji zamówienia:

 • Wykonawca przygotuje posiłki w dniu wydania w swojej siedzibie z własnych produktów;
 • Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać gorący posiłek jednodaniowy, własnym transportem, na własny koszt / wraz z wniesieniem posiłków do określonych pomieszczeń/
 • środki transportu, którymi będą dowożone posiłki winny spełniać wymagania sanitarne do przewożenia posiłków w czasie zapewniającym dostawę do miejsca przeznaczenia w takim stanie, aby nie została naruszona jakość posiłków;
 • posiłki będą dostarczane w dostosowanych do tego celu opakowaniach transportowych /np. termosach utrzymujących odpowiednią temperaturę posiłków/ posiadających
 • wymagane atesty do przechowywania żywności;
 • wykonawca będzie wykonywał dostawę od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i przerw wolnych od zajęć szkolnych, o czym będzie informowany osobiście czy też drogą telefoniczną, lub inną formą przyjętą w uzgodnieniu z Dyrektorami placówek szkolnych z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym;
 • posiłki dla dzieci będą przygotowane z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia i zasad HACCAP, a użyte do sporządzania posiłku produkty winne być najwyższej jakości.
 • posiłki muszą spełniać obowiązujące w tym zakresie normy żywieniowe i sanitarne, posiadać odpowiednią kaloryczność;
 • wykonawca sporządza tygodniowy jadłospis , przedstawiając go z kilkudniowym wyprzedzeniem Dyrektorowi placówki oświatowej, który zatwierdza lub wnosi zmiany w jadłospisie. Jadłospis jest dostarczany również Zamawiającemu;
 • rozliczenie za przedmiot zamówienia będzie następować za faktycznie zrealizowaną dostawę, Zamawiający zastrzega, że ilość uczniów korzystających z posiłków może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy.
 • zwiększenie bądź zmniejszenie ilości dożywianych uczniów nie będzie powodować zmiany ceny posiłku ani zmiany warunków umowy.

4. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Terminy wykonywania przedmiotu zamówienia od dnia:

 • 2 września 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz sposobu składania ofert, a także dokumenty zostały udostępnione poniżej.

PLIKI DO POBRANIA

Projekt "Tele-Anioł" w Gminie Krynica-Zdrój7-8-2019

opskrynica.pl

Ośrodek Pomocy Społcznej w Krynicy-Zdroju informuje, że na terenie naszej Gminy realizowany jest Projekt "Małopolski Tele-Anioł". Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

Projekt realizowany jest w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: Wsparcie projektów z zakresu teleopieki.

Termin realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 31.01.2021 r.

Wartość projektu: 38 219 606,29 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 32 486 665,34 zł

Województwo Małopolskie realizuje projekt w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

W ramach projektu utworzono Centrum Teleopieki, z którego usług będzie mogło skorzystać 10 000 niesamodzielnych uczestników projektu z terenu małopolski. Otrzymają oni bezpłatne opaski bezpieczeństwa z kartą SIM, wyposażone w przycisk SOS, który wystarczy nacisnąć aby w szybki sposób skontaktować się ratownikiem medycznym, który po odebraniu zgłoszenia oceni stopień zagrożenia i udzieli odpowiedniej pomocy lub wsparcia, łącznie z wezwaniem pogotowia ratunkowego. Ratownicy medyczni zatrudnieni w centrum dostępni są 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Do Centrum Teleopieki uczestnicy projektu mogą także zadzwonić by uzyskać pomoc w codziennych sprawach lub po prostu, aby porozmawiać. W ramach projektu, ponad 3 tys. osób będzie miało możliwość skorzystania dodatkowo ze specjalnych usług opiekuńczych, które będą świadczone w ich domu - zarówno przez fachowców, jak i w ramach pomocy sąsiedzkiej - poczynając od zabiegów higienicznych, a kończąc na pomocy w załatwieniu urzędowych czynności.

Więcej informacji znajdą Państwo w sekcji: Projekt Tele-Anioł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ma nowego Dyrektora29-7-2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju informuje, że z dniem 29 lipca 2019 r. funkcję Dyrektora naszej instytucji objął Pan mgr Grzegorz Koza.

Dotychczasowy Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju - Pani Maria Mąka przechodzi na zasłużoną emeruturę. Z tej okazji składamy najgorętsze podziękowania i słowa uznania za trud włożony w realizację wszystkich założonych zawodowych celów, za owocną współpracę, wsparcie, wyrozumiałość, życzliwość oraz dobroć i życzymy spokojnego wypoczynku, na który pracowała Pani przez lata. Życzymy również dużo zdrowia i pomyślności na nowym etapie życia.

Pragniemy również pogratulować nowemu Dyrektorowi i życzyć owocnej współpracy z pracownikami, udanych inicjatyw oraz decyzji a także wszelkiej pomyślności i satysfakcji w realizacji planów zawodowych i osobistych. Wierzymy że przygotowanie merytoryczne i wieloletnie doświadczenie zawodowe w połączeniu z ogromną odpowiedzialnością oraz kreatywnością i troską o powierzoną placówkę, przełoży się na wspaniałe efekty jej działalności.

Terminy składania wniosków15-6-2019

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do:

 • świadczenia wychowawczego (program 500+) na okres 2019/2021
 • zasiłku rodzinnego na okres 2019/2020
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2019/2020
 • świadczenia z programu Dobry Start (program 300+)

można składać od 1 lipca 2019r. w formie elektronicznej natomiast od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o powyższe świadczenia można również pobierać i składać w formie papierowej.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie15-6-2019

opskrynica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju informuje, że w Gminie Krynica-Zdrój funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny tworzy Grupy Robocze, które rozwiązują problemy związane z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie, jesteś upokarzana/y, bita/y, słyszysz groźby, jesteś zmuszana/y do poniżających zachowań nie musisz się na to godzić. Jeśli dzieje Ci się krzywda masz prawo do obrony i wsparcia.

O szczegóły zapytaj pod numerem telefonu 18 471 07 77 lub w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój.


Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie został utworzony Punkt Informacji, Konsultacji i Wsparcia, w którym dyżuruje: pracownik socjalny, radca prawny i psycholog. Na terenie Gminy Krynica-Zdrój funkcjonuje telefon zaufania, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

TELEFON ZAUFANIA JEST CZYNNY POD NUMEREM

784 506 293

Nabór do projektu „ NOWA PRACA-NOWE MOŻLIWOŚCI"27-3-2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju informuje o nabórze do projektu „ NOWA PRACA-NOWE MOŻLIWOŚCI", współfinansowanego ze środków UE. Projekt przeznaczony jest dla bezrobotnych osób 30+, które chcą podjąć pracę na terenie Nowego Sącza i okolic. Organizatorem projektu jest Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, al. Ignacego Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków z którą współpracyje 20 przedsiębiorców z Nowego Sącza i okolic.

Kwalifikację do projektu:

 1. Rozmowa z doradcą zawodowym,
 2. Kursy doszkalająca,
 3. Rozpoczęcie 3 miesięcznego stażu.

Nabur trwa do 5 kwietnia 2019 roku. Rozpoczęcie pracy najpóźniej w połowie miesiąca kwietnia.

Gwarantujemy dla osób zakwalifikowanych do projektu 3-miesięcznie stażowe wypłacone w formie stypendium w wysokości około 1000 zł miesięcznie (nie wlicza się w ogólny dochód rodziny) . Oraz bogaty pakiet dodatków ( zwrot kosztów dojazdów na szkolenia, opłacane szkolenie, zwrot kosztów opiekunki do dziecka i wiele innych)

Więcej informacji pod numerem:

Michał Kapała: +48 18 44 99 101

Marcin Papuga: 535 999 706

Więcej informacji o projekcie na stronie http://nowapraca.fundacjamis.org.pl

Dyżury Psychologa i Radcy Prawnego7-3-2019

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRYNICY-ZDRÓJ INFORMUJE IŻ MIESZKAŃCY GMINY ZNJADUJACY SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ MOGĄ SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEJ POMOCY PSYCHOLOGA ORAZ PORAD RADCY PRAWNEGO W TUT. OŚRODKU

Porady te odbywają się w I i III czwartek miesiąca. Radca Prawny przyjmuje w godzinach od 8:00 do 10:00, natomiast Psycholog w godzinach 15:00 do 17:00.

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.9-2-2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdrój poszukuje rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym rodzinom, nie radzącym sobie w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie umotywowanego wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdrój, ul. Kraszewskiego 37.

Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadają wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowywaniu dzieci i tworzeniu dla niej siatki wsparcia społecznego. Należy przy tym pamiętać, że rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia a jedynie zwrot kosztów z udzielaniem pomocy.

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła wiele nowych rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie. Jedną z tych form pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężaniu tych problemów. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego, szeroko rozumianego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca nie wyręcza, lecz aktywnie pomaga w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Pomoc może dotyczyć doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych itp.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poświęcić swój czas i energię w celu poprawy sytuacji życiowej osób, które tego potrzebują.

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert z obszaru „Pomoc społeczna” na realizację zadania publicznego10-1-2019

Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju z dnia 17.12.2018 r. zostaje unieważniony otwarty konkurs ofert z obszaru „Pomoc społeczna” na realizację zadania publicznego polegającego na udzieleniu tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych w formie schroniska oraz udzielenie tym osobom noclegu, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania oraz środków higieny osobistej.

Z pełną treścią powyższego Zarządzenia mogą Państwo zapoznać się klikając: TUTAJ

Zaproszenie do składania ofert - Świadczenie usługi w formie schronienia dla osób bezdomnych17-12-2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ogłasza otwarty konkurs ofert z obszaru „Pomoc społeczna” na realizację zadania publicznego polegającego na udzieleniu tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych w formie schroniska oraz udzielenie tym osobom noclegu, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania oraz środków higieny osobistej w okresie od 15 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Termin składania ofert ustala się na okres od 17.12.2018 r. do 09.01.2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia składania ofert.

Oferty można przesyłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdoju: ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój lub na adres e-mail: opsspskrynica@poczta.onet.pl

Dokumenty przetargowe:

Unieważnienie naboru na stanowisko Inspektor ds. ochrony danych osobowych13-07-2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

- Inspektor ds. ochrony danych osobowych (1/2 etatu)

Z pełna treścią dokumentu unieważniającego nabór można zapoznac się klikając: TUTAJ

Ogłaszamy nabór na stanowisko Inspektor ds. ochrony danych osobowych28-06-2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

- Inspektor ds. ochrony danych osobowych (1/2 etatu)

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolość do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • wykształcenie wyższe - prawo, administracja, informatyka
 • kandydat do pracy nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo scigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe:

 • Kandydat powinien wykazać się znajomością ustawy o pracownikach samorządowych, ustawie o ochronie danych osobowych - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)
 • dobra znajomość na temat procesów przetwarzania danych systemów informatycznych oraz zabezpieczeń stosowanych w administracji
 • dobra znajomość obsługi komputera

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • oryginał kwestionariusza osobowego - wg. wzoru dostępnego poniżej
 • kserokopie posiadanych świadectw pracy
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • oświadczenie o obywatelstwie polskim, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowanej opinii oraz biegłej znajomości komputera - do pobrania poniżej

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju  ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój, pok. nr 7. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2018 r. do godz. 14.00 lub drogą pocztową, z dopiskiem "Nabór na stanowisko Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych" - decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty do pobrania:

Program "Dobry Start"14-6-2018

opskrynica.pl

Burmistrz Krynicy-Zdroju informuje, że w związku z Rządowym Programem "Dobry start" od 1 lipca 2018 roku, wypłacane będzie jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł. Bez względu na dochody rodziców, świadczenie przysługuje każdemu dziecku uczącemu się w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadpodstawowej oraz szkole ponadgimnazjalnej - poczynając od pierwszej klasy szkoły podstawowej, aż do ukończenia przez dziecko 20 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, świadczenie przysługiwać będzie do ukończenia 24 roku życia.


Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje na temat programu znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Wniosek o świadczenie "Dobry start" będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju,
ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój:

 • od 1 lipca 2018 r. - w formie elektronicznej
 • od 1 sierpnia 2018 r. - w formie papierowej

Zostań Partnerem Karty Dużej Rodziny29-05-2018

KDR

Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny, w którym uczestniczy już wiele znanych marek. Aktualny wykaz partnerów KDR można sprawdzić pod adresami:

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/wyszukiwanie-partnerow-karty-duzej-rodziny

Do współpracy zapraszamy wszystkie firmy oraz instytucje niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:
● możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny"
● współtworzenie pierwszej ogólnopolskiej inicjatywy skierowanej do dużych rodzin
● zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy lub instytucji
● możliwość realizacji polityki społecznej odpowiedzialności biznesu

Jak zgłosić swoją firmę/instytucję do programu?
● określ, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści Twoja firma/instytucja może zaoferować rodzinom wielodzietnym
● wypełnij Formularz zgłoszeniowy KDR

Co dalej?
● po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z Twoją firmą/instytucją szczegółowe warunki współpracy
● Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku firm/instytucji działających lokalnie) podpisze z Twoją firmą/instytucją umowę ws. przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym
Więcej informacji:
Małopolski Urząd Wojewódzki
Adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
www: http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=duza_rodzina
mail:
KDR@malopolska.uw.gov.pl

Unieważnienie otwartego konkursu ofert z obszaru „Pomoc społeczna” na realizację zadania publicznego3-1-2018

Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju z dnia 03.01.2018 r. zostaje unieważniony otwarty konkurs ofert z obszaru „Pomoc społeczna” na realizację zadania publicznego polegającego na udzieleniu tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych w formie schroniska oraz udzielenie tym osobom noclegu, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania oraz środków higieny osobistej.

Z pełną treścią powyższego Zarządzenia mogą Państwo zapoznać się klikając: TUTAJ

Zaproszenie do składania ofert - Świadczenie usługi w formie schronienia dla osób bezdomnych w okresie od 02.01.2018 do 31.12.20186-12-2017

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ogłasza otwarty konkurs ofert z obszaru „Pomoc społeczna” na realizację zadania publicznego polegającego na udzieleniu tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych w formie schroniska oraz udzielenie tym osobom noclegu, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania oraz środków higieny osobistej.

Na realizację zadanie w okresie od 2 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku przeznaczono kwotę: 80 000,00 złotych (słownie: Osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W konkursie, o którym mowa mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), których cele statutowe są zgodne z zakresem wnioskowanego zadania publicznego, przy czym jeden podmiot może aplikować do konkursu z maksymalnie jedną ofertą realizacji zadania publicznego.

Termin składania ofert ustala się na okres od 06.12.2017 r. do 28.12.2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia składania ofert. Oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Oferty można przesyłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdoju: ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój lub na adres e-mail: opsspskrynica@poczta.onet.pl

Dokumenty przetargowe:

Rusza "Program aktywnego włączenia osób niepracujących z Nowego Sacza i powiatu nowosądeckiego"10-08-2017

opskrynica.plSądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Fundacją Promocji Nauki i Kreatywnosci z dniem 01.10.2016 r. rozpoczęła realizację projektu partnerskiego pt. "Program aktywnego włączenia osób niepracujących z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Informator dotyczący projektu mogą Państwo pobrać klikając: TUTAJ

UWAGA UPAŁY !02-08-2017

opskrynica.pl

W związku z utrzymującymi się w ostatnich dniach wysokimi temperaturami Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju skraca godziny pracy i w dniach od 2 do 4 sierpnia czynny będzie do godziny 14:00

Prosimy wszystkich o zachowanie ostrożności! Osoby starsze, niepełnosprawne oraz dzieci w godzinach największego natężenia promieniowania słonecznego proszone są o pozostanie w domach. W razie konieczności przebywania poza budynkiem zadbajcie Państwo o nakrycie głowy oraz wodę do picia. W związku z ostrzeżeniem należy ostrożnie obchodzić się z ogniem. Utrzymująca się wysoka temperatura może stwarzać duże ryzyko udaru słonecznego, zagrożenie życia, uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg oraz duże zagrożenie pożarowe.

Wnioski 500 + od 1 sierpnia 2017 r.20-07-2017

opskrynica.pl

Przypominamy, że wnioski 500+ składane w pierwszym okresie obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. 2016/2017 realizowane będą do 30 września 2017 r. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie wychowawcze od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.

Zgodnie z art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 30 listopada 2017 r.

Więcej szczegółów znajdą Państwo TUTAJ.

Informujemy że w zwiazku ze zmianami w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów- wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin:

 • Konieczne jest ustalenie alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko,
 • Pojawiły się nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu (dokumenty potwierdzające utratę dochodu czyli np. świadectwo pracy oraz dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu czyli: np. umowę potwierdzającą podjęcie zatrudnienia, zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto dostarcza wnioskodawca),
 • Uchwalono nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (istotna zmiana ponieważ konieczne będzie zaświadczenie z urzędu skarbowego, które powinien dostarczyć wnioskodawca w dniu składania wniosku),
 • Złożyć oswiadczenie może wyłącznie wnioskodawca,
 • Zmianie uległy formularze wniosków. Nowe formularze moga państwo pobrać klikając: TUTAJ

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem28-04-2017

opskrynica.pl

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje zadania z Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W ramach tego zadania osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mogą skorzystać z darmowych porad specjalistów (prawnika, mediatora, psychologa, osoby pierwszego kontaktu) oraz darmowej pomocy materialnej.Zakres świadczonej pomocy:
 1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
 2. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;
 3. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
 4. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
 5. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw zakresie w którym lek nie podlega refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu, wynikającego z przestępstwa lub jego następstw, przy czym nie pokrywa się tych kosztów jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2015, poz.581, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności;
 6. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych w tym w ramach indywidualnego nauczania a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki ( Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
 7. organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 8. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 9. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię ciepną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
 10. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–9;
 11. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 12. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 13. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
 14. finansowanie kosztów wyjazdu:
  • osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę;
  • uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje – podczas którego udzielana będzie pomoc, o której owa w pkt 4.
W celu uzyskania pomocy należy:
 • umówić się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Krynicy-Zdroju, Tarnowie lub w Nowym Sączu;
 • uzupełnić wniosek o udzielenie pomocy pokrzywdzonemu przestępstwem lub osobie najbliższej;
 • dołączyć do wniosku komplet dokumentów wskazanych przez osobę pierwszego kontaktu

Punkt konsultacyjny w Krynicy-Zdroju znajduje się w budynku Komisariatu Policji pod adresem: ul. Polna 4,
33-380 Krynica-Zdrój i jest czynny w każdą środę od 13:00 do 16:00.

Osoba pierwszego kontaktu na terenie Krynicy-Zdroju dyżuruje pod numerem telefonu: 534 057 162

DOGONIĆ MARZENIA – kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym20-03-2017

opskrynica.pl

Firma PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „DOGONIĆ MARZENIA – kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wyższa aktywność społeczno-zawodowa i motywacja do podjęcia zatrudnienia wśród 60 Uczestników Projektu (min.36 kobiet) nabyta poprzez udział w kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciu w ramach projektu w okresie od 01.2017r.-11.2017r. Wsparcie skierowane jest do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej w tym w szczególności: osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, z obszarów zdegradowanych objętych rewitalizacją, osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi.

Wsparcie kierowane jest wyłącznie do osób, które zamieszkują powiaty (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) województwa małopolskiego: brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, tarnowski, suski oraz Tarnów.


KONTAKT:

adres: ul. Piłsudskiego 19A, 33-380 Krynica Zdrój
e-mail: dogonic.marzenia@puls-szkolenia.pl
www: www.puls-szkolenia.pl
Tel: +48 505-351-422

Projekt - „Aktywni Zawodowo – Aktywni Życiowo”13-03-2017

opskrynica.pl

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe programy dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz potencjału uczestników programu. Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa małopolskiego, tj. powiatów: nowotarskiego, brzeskiego, myślenickiego, miasta Nowy Sącz, suskiego, tarnowskiego, miasta Tarnów, dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Szczególnie zapraszamy: osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi; osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa; osoby z obszarów zdegradowanych objętych rewitalizacją; kobiety.
W ramach projektu organizator oferuje:
 • Identyfikacje indywidualnych potrzeb oraz potencjału uczestnika projektu
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych.
SZKOLENIE ZAWODOWE z zakresu:
 • MAGAZYNIER z uprawnieniami na wózki jezdniowe podnośnikowe
 • PRACOWNIK BIUROWY z telemarketingiem
 • FLORYSTYKA
oraz 3 miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY i pośrednictwo pracy

KONTAKT:

Telefon : +48 514 296 248
e-mail: aktywni@vision-consulting.pl
strona : www.vision-consulting.pl; zakładka NOWE PROJEKTY

"Dzisiaj w cenie: KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE"18-08-2016

Na terenie województwa małopolskiego ruszył projekt „Dzisiaj w cenie: KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE!” realizowany przez Enterprise Investment w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Oś Priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.


Projekt skierowany jest do 180 osób młodych, w tym 90 niepełnosprawnych, w wieku 15-29 lat, które nie pracują, nie uczą się i nie uczestniczą w jakimkolwiek kursie doszkalającym, tzw. młodzież NEET zamieszkująca województwo małopolskie oraz do osób długotrwale bezrobotnych i rodziców chcących powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem.


Uczestnikom projektu oferujemy:

● Diagnozę – spotkanie z doradcą zawodowym lub psychologiem i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD)
● Pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe
● Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy oraz Warsztaty Motywacyjne
● Szkolenia zawodowe
● 3-miesięczne płatne staże zawodowe
● Wsparcie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

Więcej informacji pod adresem:

http://www.kid.net.pl

Projekt "Senior w Akcji"18-08-2016

Projekt „Senior w akcji – na wolontariat nigdy nie jest za późno” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.


Okres realizacji projektu: 1.08.2016r. – 31.12.2016r.
Obszar realizacji: województwo Małopolskie
Adresaci: Projekt skierowany jest seniorów – osób w wieku 60+ zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego. Do projektu zakwalifikowanych może zostać 28 osób. Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.


Cel projektu: Głównym celem projektu kształtowanie i rozwijanie postaw społecznych u 28 osób w wieku 60+ poprzez upowszechnianie idei wolontariatu i edukowanie, motywowanie i zaangażowanie ich w
działalność woluntarystyczną. Cel ten będzie realizowany poprzez:

● podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze wolontariatu wśród seniorów,
● zwiększenie zaangażowania społecznego osób starszych,
● podniesienie poziomu motywacji do podjęcia aktywności społecznej w formie wolontariatu u seniorów,
● stworzenie możliwości osobom 60+ do wymiany doświadczeń i pomysłów w obszarze wolontariatu seniorów,
● upowszechnienie idei wolontariatu jako formy aktywności społecznej wśród osób starszych.

Więcej szczegółów pod adresami:

http://wolontariat.org.pl/krakow/projekty/senior-w-akcji

http://www.facebook.com/wolontariatkrakow

Wojewoda Małopolski złożył podziękowania dla Burmistrza Krynicy-Zdroju za prawidłową realizację Programu „RODZINA 500+"08-08-2016

Wojewoda Małopolski złożył na ręce Burmistrza Gminy Krynica-Zdrój list gratulacyjny jako podziękowanie za sprawną i prawidłową realizację programu „Rodzina 500+”. Gmina Krynica-Zdrój jest jedną z nielicznych gmin w województwie małopolskim, która otrzymała takie wyróżnienie.


List od Wojewody