Klub SENIOR+

opskrynica.pl                                                  opskrynica.pl

Klub Senior+ w Krynicy-Zdroju jest miejscem gdzie seniorzy mogą dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą, zdobywać nowe umiejętności, a także spędzać czas w towarzystwie rówieśników. Siedzibą Klubu jest lokal usytuowany w byłym Publicznym Gimnazjum im. prof. dra Józefa Dietla przy ul. Szkolnej 3 w Krynicy-Zdroju. Klub został uruchomiony w ramach projektu „Klub Senior+” realizowanego przez Gminę Krynica-Zdrój zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Ideą powstania Klubu Senior+ jest integracja, wsparcie i aktywizacja osób starszych. Oferta Klubu skierowana jest do osób w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo, mieszkańców Gminy Krynicy-Zdroju, którzy pragną żyć w sposób twórczy i aktywny, chcą pomóc sobie lub innym. Klub stwarza seniorom możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań, a także spędzenia czasu w miłym towarzystwie. Korzystanie z oferty Klubu Senior+ jest bezpłatne.

Kontakt:

Klub Senior+
ul. Szkolna 3, 33-380 Krynica-Zdrój
Tel: 502 980 528
e-mail: klub.seniora@opskrynica.pl

opskrynica.pl